grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Geoglossum fallax E.J. Durand

ziemioziorek jasnoparafizowy
Geoglossum Geoglossum Geoglossum GeoglossumGeoglossumGeoglossum atropurpureumziemiozorek gładki (Geoglossum glabrum)