grzyby.pl

Geoglossum fallax E.J. Durand

ziemioziorek jasnoparafizowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Na ziemi.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Geoglossum fallax na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

357628 DF-78 178729 194207 FA-98 354880

ID178729 Geoglossum fallax; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.10.22; murawy kserotermiczne (północny stok zocza o niewielkim nachyleniu); w trawie masowo, kilka grup po kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: W wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/384313.html

ID194207 Geoglossum fallax; Skawina (szczyt pagórka zwanego potocznie Bocońcem lub Boczańcem, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.11.11; murawy kserotermiczne; w niskiej trawie 8-10 owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki były zbierane na obszarze kilku metrów kwadratowych przez okres dwóch miesięcy (ze względu na wolne dojrzewanie owocników).
Opis cech markoskopowych i mikroskopowych wraz ze zdjęciami w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/447587.html
Stanowisko oddalone od zgłoszonego w ID: 178729 o około 200 m.

 ID354880  Geoglossum fallax; Gulbieniszki – Cisowa Góra - 54.251653, 22.908988, pow. suwalski, woj. podlaskie, FA-98; 2021.11.13; uboga łąka z ograniczonym wypasem bydła; na ziemi, w trawie 2 grupy: kilkanaście oraz kilkadziesiąt owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008812, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1290805.html
uwagi: fot. 1308709

 ID357628  Geoglossum fallax; 50.071815, 19.989194, pow. krakowski, woj. małopolskie; 2021.09.10; Dab, klon; na ziemi we mchu masowo; leg. Ryszard Janiczek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009219, nie
uwagi: niestety fotek brak

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji