grzyby.pl

Russula betularum Hora

gołąbek brzozowy
Russula emetica var. betularum (Hora) Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
kilka owocników w podmokłym lesie sosnowym, w pobliżu brzozy; 20.09.2001, okolice Wrocławia ; copyright © by Marek Snowarski
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
kilka owocników w podmokłym lesie sosnowym, w pobliżu brzozy
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; odbarwione owocniki
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; odbarwione owocnik
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; młody owocnik

opis

Kapelusz jedynie początkowo ciemny, różowoczerwony, szybko odbarwiający się do brudnolilaróżowego, różowego z żółtymi plamami, żółtawego; 20-50 mm średnicy, szybko rozpostarty do płytko wklęsłego; miąższ w kapeluszu względnie gruby, kruchy; brzeg tępy, falisty, krótko karbowany; skórka lepka i błyszcząca, niemal całkowicie zdzieralna, miąższ biały pod skórką.

Blaszkibiałe; względnie rzadkie, rzadko z blaszeczkami; szerokie przy brzegu kapelusza; zatokowato wykrojone.

Trzon biały, 25-65 x 7-12 mm, rozszerzony u podstawy, bardzo kruchy.

Miąższ biały; bardzo kruchy; zapach wyraźny, może przypominać miodowy; smak paląco ostry. Z FeSO4 różowy, brak reakcji z NH4OH. Z gwajakiem reakcja pozytywna ale powolna.Kapelusz jedynie początkowo ciemny, różowoczerwony, szybko odbarwiający się do brudnolilaróżowego, różowego z żółtymi plamami, żółtawego; 20-50 mm średnicy, szybko rozpostarty do płytko wklęsłego; miąższ w kapeluszu względnie gruby, kruchy; brzeg tępy, falisty, krótko karbowany; skórka lepka i błyszcząca, niemal całkowicie zdzieralna, miąższ biały pod skórką.

space

Trzon biały, 25-65 x 7-12 mm, rozszerzony u podstawy, bardzo kruchy.

space

Pileus only at first dark pink-red, quickly discolours to grey lilac-pink, pink spotted yellow, yellowish; 20-50 mm in diameter, quickly plane to shallowly concave; flesh in the cap quite thick, fragile; margin obtuse, undulating, shortly striated; cuticle viscid and glossy, almost entirely peelable, flesh white under cuticle.

Lamellae white; subdistant, rarely with lamellulae; broad at the margin of the cap; sinuate.

Stipe white, 25-65 x 7-12 mm, base enlarged, very fragile.

Flesh white; very fragile; odour distinct, somewhat honeylike; taste stinging hot. With FeSO4 pink, lacks reaction with NH4OH. With gwaiac reacts positively but slowly.

Pileus only at first dark pink-red, quickly discolours to grey lilac-pink, pink spotted yellow, yellowish; 20-50 mm in diameter, quickly plane to shallowly concave; flesh in the cap quite thick, fragile; margin obtuse, undulating, shortly striated; cuticle viscid and glossy, almost entirely peelable, flesh white under cuticle.

space

Stipe white, 25-65 x 7-12 mm, base enlarged, very fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czysto biały. Zarodniki siateczkowane z wyraźną łysinką, 8-11.5 x 7.5-8.5 µm.Wysyp zarodników czysto biały. Zarodniki siateczkowane z wyraźną łysinką, 8-11.5 x 7.5-8.5 µm.
Spore print snow white. Spores reticulate with a distinct suprahilar plage, 8-11.5 x 7.5-8.5 µm.
Spore print snow white. Spores reticulate with a distinct suprahilar plage, 8-11.5 x 7.5-8.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Pojedynczo lub po kilka, w lasach i na torfowiskach, zawsze w towarzystwie brzóz; wrzesień-październik.Częsty. Pojedynczo lub po kilka, w lasach i na torfowiskach, zawsze w towarzystwie brzóz; wrzesień-październik.
Common, solitary or gregarious, always close to birch.
Common, solitary or gregarious, always close to birch.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z powodu ostrego smaku; surowy trujący[105].Niejadalny z powodu ostrego smaku; surowy trujący[105].