grzyby.pl
GREJ

Russula betularum (Hora) Romagn.

gołąbek brzozowy
Russula emetica var. betularum
Russula sect. Russula Russula sect. Russula Russula sect. Russula Russula sect. Russ…Russula sect. Russulagołąbek buczynowy (Russula mairei)gołąbek żółknący (Russula luteotacta)
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
kilka owocników w podmokłym lesie sosnowym, w pobliżu brzozy; 20.09.2001, okolice Wrocławia ; copyright © by Marek Snowarski
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
kilka owocników w podmokłym lesie sosnowym, w pobliżu brzozy
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; odbarwione owocniki
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; odbarwione owocnik
Russula betularum (gołąbek brzozowy)
w grupach, w mchu, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi; młody owocnik

opis

Kapelusz jedynie początkowo ciemny, różowoczerwony, szybko odbarwiający się do brudnolilaróżowego, różowego z żółtymi plamami, żółtawego; 20 – 50 mm średnicy, szybko rozpostarty do płytko wklęsłego; miąższ w kapeluszu względnie gruby, kruchy; brzeg tępy, falisty, krótko karbowany; skórka lepka i błyszcząca, niemal całkowicie zdzieralna, miąższ biały pod skórką.

space

Trzon biały, 25 – 65 x 7 – 12 mm, rozszerzony u podstawy, bardzo kruchy.

space

Pileus only at first dark pink-red, quickly discolours to grey lilac-pink, pink spotted yellow, yellowish; 20 – 50 mm in diameter, quickly plane to shallowly concave; flesh in the cap quite thick, fragile; margin obtuse, undulating, shortly striated; cuticle viscid and glossy, almost entirely peelable, flesh white under cuticle.

space

Stipe white, 25 – 65 x 7 – 12 mm, base enlarged, very fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czysto biały. Zarodniki siateczkowane z wyraźną łysinką, 8 – 11.5 x 7.5 – 8.5 µm.

Spore print snow white. Spores reticulate with a distinct suprahilar plage, 8 – 11.5 x 7.5 – 8.5 µm.

występowanie

Częsty. Pojedynczo lub po kilka, zawsze w towarzystwie brzóz.

Common, solitary or gregarious, always close to birch.

wartość

Niejadalny z powodu ostrego smaku.

Inedible because of hot taste.