grzyby.pl

Russula pectinatoides Peck

gołąbek przykry, gołąbek podgrzebieniasty
Russula pectinata ssp. pectinatoides (Peck) Bohus et Babos
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula pectinatoides (gołąbek przykry)
licznie na zarośniętej trawą drodze w lesie bukowym
Russula pectinatoides (gołąbek przykry)
w grupie na zarośniętej trawą drodze w lesie bukowym
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID155835 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID155835 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID155952 (© autora fot.)

owocnik

Russula pectinatoides (gołąbek przykry)
rdzawe plamy u podstawy trzonu
Kapelusz szarobrązowawy, szaroochrowy do szarobrązowawego, w centrum ciemniejszy; 50-80 mm średnicy; łamliwy, płasko-wypukły, z wiekiem wklęsły; brzeg cienki, nawet błoniasty, ostry i wyraźnie karbowany-gruzełkowaty; skórka wilgotna i lepka, daje się zedrzeć w 2/3.

space

Trzon 30-60 x 10-25 mm, równogruby, podstawa zwężona, łamliwy; biały, z wiekiem ochrowożółty do rdzawobrązowego, podstawa czerwonordzawa lub szarawa; młody pełny, z wiekiem komorowaty i pusty.

space

Pileus grey-brownish, grey-ochraceous to grey-brownish, centrally darker; 50-80 mm in diameter; fragile, planoconvex, with age concave; margin thin, somewhat membranous, acute and distinctly striate-warty; cuticle moist and viscid, peelable in 2/3.

space

Stipe 30-60 x 10-25 mm, equal, base tapered, fragile; white, with age ochraceous-yellow to rusty-brown, base red-rusty or greyish; young solid, with age chambered and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki brodawki niskie, ostre, liczne, 8-9 x 6-8 µm.
Spore print cream-coloured. Spores with numerous, low, pointed verrucae, 8-9 x 6-8 µm.

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Dość częsty; owocniki wyrastają pojedynczo i w grupach w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami.
Quite common, solitary or gregarius in hardwood forests, mostly under oak.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny[134] z powodu nieprzyjemnego smaku.
Inedible because of unpleasant smell and taste.
Gatunek zmienny o wyglądzie pośrednim pomiędzy gołąbkiem grzebieniastym (Russula pectinata) a masywnym i o piekącym miąższu gołąbkiem piekącym (Russula sororia).
Species variable, with stature intermediate between gołąbek grzebieniasty (Russula pectinata) and a massy and of stinging flesh gołąbek piekący (Russula sororia) (photo).

wybrane okazy · selected collections

#1
01 09 23 - 1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. [27]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Russula pectinatoides na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-27 349514 AB-31 333149 AD-18 155945 155952 AD-27 155835 CD-48 167484 DD-85 297161 DD-95 312003 DE-05 319702 DE-46 319037 DE-55 277379 DF-17 317875 EC-25 363924 300211 288907 EC-35 322939 295033 EC-36 348003 ED-35 219325 GC-01 315073

 ID155835  Russula pectinatoides; 1 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2008.09.09; skraj boru sosnowego, pod samotnym dębem; na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1029* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305158 fot. 305159

 ID155945  Russula pectinatoides; 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.07.07; las mieszany(Pinus, Quercus, Fagus, Betula); na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 763 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305614 fot. 305615

 ID155952  Russula pectinatoides; 1 km na SE od Lubrzy, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.07.08; las liściasty(Quercus, Corylus); na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 769 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305628 fot. 305629

 ID167484  Russula pectinatoides; Tuliszków, pow. Turek, woj. wielkopolskie, CD-48; 2009.10.11; park miejski, pod lipą i dębem; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 163/2009 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 347228

ID219325 Russula pectinatoides; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.07.01; las mieszany (dąb, sosna, brzoza), pod dębem; w ziemi 3 szt; leg. ala mikołaj; det. Tomek Ślusarczyk; eksykat: tak, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/571527.html
uwagi: Nadleśnictwo Chojnów

ID277379 Russula pectinatoides; 1 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.06.17; las mieszany -sosny, dęby, brzozy i inne; na ziemi, pod dębami grupka kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołaj; eksykat: tak, u Ali Mikołaj, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 56,5" N i 19st 23' 27,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/776037.html

ID288907 Russula pectinatoides; ok.2km na N od miejscowości Mchowo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.06.22; las mieszany sosna dąb dąb czerwony klon jesionolistny brzoza; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Ala Mikołaj; eksykat: tak,u Ali Mikołaj, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/853309.html

ID295033 Russula pectinatoides; Przasnysz,ulica Zawodzie,siedziba Nadleśnictwa Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.07.20; trawnik pod lipami; na ziemi Pojedynczo kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 895731 fot. 895732

ID297161 Russula pectinatoides; Pabianice, Park Wolności, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.07.15; park leśny, pod dębem; trawnik w grupie kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/859764.html

ID300211 Russula pectinatoides; ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz,53st06mjn13,6sek N,20st55min50,6sek E, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.06.28; Sosna,brzoza,dąb; na ziemi pod dębem Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: Tydzień wcześniej w tym samym miejscu znaleziono jeden owocnik.
https://www.bio-forum.pl/messages/33/853078.html

ID312003 Russula pectinatoides; Pawlikowice, 1,5 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.08.06; las mieszany, jodła, dąb, sosna, modrzew; z ziemi grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/937406.html
uwagi: fot. 980852

ID315073 Russula pectinatoides; Skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2017.07.07; fragment ciemnego zadrzewienia ze zdecydowana przewagą grabu; na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/977662.html
uwagi: fot. 1003542

ID317875 Russula pectinatoides; Szypowice, pow. zawierciański, woj. Ogrodzieniec, DF-17; 2017.09.09; Las mieszany, buk, grab, sosna, świerk; na ziemi kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Alina Mikołajczyk; eksykat: u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/945076.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/945077.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/945075.html

ID319037 Russula pectinatoides; 1,5 km SW od wsi Gomunice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.08.05; las mieszany -dęby, brzozy, sosny, olchy; na ziemi, pod dębami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 22,5" N i 19st 28' 18,5" E

fot. 1031364 fot. 1031365 fot. 1031366 fot. 1031367 fot. 1031368
siedlisko
fot. 1031369

ID319702 Russula pectinatoides; Dłutów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DE-05; 2017.06.15; las mieszany, dąb, sosna, świerk; z ziemi 4 owocniki obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/925594.html

ID322939 Russula pectinatoides; Leszno,pozostałości parku podworskiego,gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.07.15.; park,aleja grabowa; ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/932304.html

ID333149 Russula pectinatoides; Wyspa Uznam, 2 km na SW od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. M. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.07.11; pobocze leśnej drogi; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1149454.html

ID348003 Russula pectinatoides; Świete Miejsce teren przykościelny, gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2021.08.17; teren przykościelny pod lipą; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1253111 fot. 1253112 fot. 1253113 fot. 1253114

ID349514 Russula pectinatoides; Równina Gryficka (prop. rez. Rybokarty), 0,5 km na NW od pałacu w Rybokartach, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-27; 2021.08.24; grąd; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263488 fot. 1263489 fot. 1263490

ID363924 Russula recondita; Skierkowizna, przy kościele, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2022.10.30; Teren przykościelny, pod lipą; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1393656 fot. 1393657

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji