grzyby.pl

Russula vinosa Lindblad

gołąbek winnoczerwony
Russula decolorans var. obscura Romell · Russula obscura (Romell) Peck
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami; 06.08.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami

owocnik

Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
Kapelusz duży, gruby, masywny; ciemnoczerwony, winnoczerwony, brudnopurpurowy, ciemnopurpurowy do krwistobrązowego, w centrum zwykle wyblakły, rudawy, oliwkowy, pomarańczowy; 45-120 (160) mm, młody wypukły, potem rozpostarty do wklęsłego; brzeg tępy, podwinięty, gładki, jedynie stary słabo i krótko karbowany; powierzchnia wilgotna śluzowata; sucha z drobnym białym punktowaniem w brzeżnej części kapelusza; skórka zdzieralna na połowie promienia kapelusza.

Blaszki kremowe, kremowoochrowe, szarzejące z wiekiem; dość rzadkie, szerokie, łamliwe; początkowo krótko zbiegające, potem wolne.

Trzon białoszary, szybko wyraźnie popielaty; 30-80 x 15-25 mm, równogruby; początkowo pełny, potem o cienkiej korze i z watowatym wnętrzem.

Miąższ w kapeluszu dość gruby, biały szybko i wyraźnie szarzejący, początkowo może być różowawy; zapach słaby, owocowy, przy wysychaniu miodowy; smak łagodny. Miąższ pod wpływem FeSO4 nieco zielenieje, blaszki czerwienieją.Kapelusz duży, gruby, masywny; ciemnoczerwony, winnoczerwony, brudnopurpurowy, ciemnopurpurowy do krwistobrązowego, w centrum zwykle wyblakły, rudawy, oliwkowy, pomarańczowy; 45-120 (160) mm, młody wypukły, potem rozpostarty do wklęsłego; brzeg tępy, podwinięty, gładki, jedynie stary słabo i krótko karbowany; powierzchnia wilgotna śluzowata; sucha z drobnym białym punktowaniem w brzeżnej części kapelusza; skórka zdzieralna na połowie promienia kapelusza.

space

Trzon białoszary, szybko wyraźnie popielaty; 30-80 x 15-25 mm, równogruby; początkowo pełny, potem o cienkiej korze i z watowatym wnętrzem.

space

Pileus large, thick, massy; dark red, vinaceous, grey-purple, dark purple to blood-brown, usually centrally faded, reddish, olive, orange; 45-120 (160) mm, young convex, later plane to concave; margin obtuse, incurved, smooth, only when old weakly and shortly crenate; surface mucous when moist; dry finely white punctate near the margin of the cap; cuticle peelable half way from the margin.

Lamellae creamy, creamy-ochraceous, with age becoming grey; subdistant, broad, brittle; initially shortly decurrent, later free.

Stipe white-grey, quickly distinctly grey; 30-80 x 15-25 mm, equal; initially solid, later with thin cortex and stuffed inside.

Flesh in the cap quite thick, white quickly and visibly greying, initially can be pinkish; odour weak, fruity, of honey on drying; taste mild. Flesh in reaction with FeSO4 becoming slightly green, lamellae becoming red.

Pileus large, thick, massy; dark red, vinaceous, grey-purple, dark purple to blood-brown, usually centrally faded, reddish, olive, orange; 45-120 (160) mm, young convex, later plane to concave; margin obtuse, incurved, smooth, only when old weakly and shortly crenate; surface mucous when moist; dry finely white punctate near the margin of the cap; cuticle peelable half way from the margin.

space

Stipe white-grey, quickly distinctly grey; 30-80 x 15-25 mm, equal; initially solid, later with thin cortex and stuffed inside.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Od lata do jesieni, licznie w wilgotnych, mszystych lasach iglastych na piaskach.Częsty. Od lata do jesieni, licznie w wilgotnych, mszystych lasach iglastych na piaskach.
Common. Summer-fall in large quantity in wet coniferous forests on sandy soils.
Common. Summer-fall in large quantity in wet coniferous forests on sandy soils.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105]Jadalny.[105]
Edible.
Edible.
Zwykle występuje razem z innymi dużymi gołąbkami o łagodnym smaku miąższu: gołąbek błotny (Russula paludosa) i gołąbek płowiejący (Russula decolorans). U pierwszego miąższ nie szarzeje, drugi nie ma zielonkawej reakcji miąższu z FeSO4.Zwykle występuje razem z innymi dużymi gołąbkami o łagodnym smaku miąższu: gołąbek błotny (Russula paludosa) i gołąbek płowiejący (Russula decolorans). U pierwszego miąższ nie szarzeje, drugi nie ma zielonkawej reakcji miąższu z FeSO4.
Usually found in proximity of other big Russula of mild taste of flesh: gołąbek błotny (Russula paludosa) (photo 1) and gołąbek płowiejący (Russula decolorans) (photo 2). Flesh of the former does not become grey, flesh of the latter does not turn greenish on reaction with FeSO4.
Usually found in proximity of other big Russula of mild taste of flesh: gołąbek błotny (Russula paludosa) (photo 1) and gołąbek płowiejący (Russula decolorans) (photo 2). Flesh of the former does not become grey, flesh of the latter does not turn greenish on reaction with FeSO4.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010806.1.01 - Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony); Kaszuby
010806-1
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #7