grzyby.pl

Gautieria morchelliformis Vittad.

wnętrznica smardzowata
Gautieria morchelliaeformis · Gautieria villosa Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID72963 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID72963 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID83466 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID83466 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, w iglastych; podziemny.
Czerwona Lista[125] — EX–wymarły lub zaginiony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Gautieria morchelliformis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DG-26 190699 EE-84 83466 72905 FG-33 290476

 ID72905  Gautieria morchelliformis; Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 2007.07.14; Międzypolne zarośla grabowe z domieszką sosny, dębu i leszczyny; w warstwie próchnicy odgrzebanej przez zwierzęta leśne na podłożu wapienno-dolomitowym w gnieździe składającym się z kilku owocników oddalonych od siebie o ok. 20 cm, tuż pod ściółką lub 1 do 2 cm pod ziemią; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Siedlisko zagrożone wycinką – teren prywatny, sukcesywnie karczowany.

Drugie stanowisko tego grzyba w Polsce.

Więcej w wątku Pomarańczowy, mózgowaty jak koralowiec

fot. 110674
Gautieria morchelliformis - wnętrznica smardzowata

 ID83466  Gautieria morchelliformis; Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.08; Las jodłowo-sosnowy; ściółka leśna na podłożu próchnicznym dwa owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
Więcej w wątku: Gautieria sp. z lasu jodłowo-sosnowego
fot. 134374
Gautieria morchelliformis - wnętrznica smardzowata

ID190699 Gautieria morchelliformis; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2011.08.13; las jodłowy; na ziemi (częściowo podziemne) w grupie 5-6 owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/436292.html
Wykluczyłem inne gatunki z rodzaju Gautieria na podstawie kształtu i wielkości zarodników oraz cech makroskopowych.
Zarodniki osiągały średnio 16-18 µm.

 ID290476  Gautieria morchelliformis; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.08.21; Las głównie jodła, grab, buk i leszczyna.; w ziemi częściowo odkryte kilkanaście owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/160821/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Gautieria morchelliformis
fot. 875210 fot. 875211

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji