grzyby.pl

Dacrymyces chrysocomus (Bull.) Tul.

łzawnik złotawy, kieliszkówka złotawa
Guepiniopsis chrysocoma (Bull.) Brasf. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik główkowaty (Dacrymyces capitatus)łzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych gałęziach kosodrzewiny i sosny zwyczajnej; sierpień-listopad.Na martwych gałęziach kosodrzewiny i sosny zwyczajnej; sierpień-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem