Tx: 1779
grzyby.pl

Ganoderma resinaceum Boud.

lakownica jasnomiąższowa, lakownica żywicowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)

owocnik

Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
Owocnik duży, 100-450 mm średnicy; przyrośnięty bokiem do podłoża (czasem z grubym szczątkowym trzonem), półkulisty lub nerkowaty; powierzchnia kapelusza niewyraźnie bruzdowana, początkowo pokryta cienką żółtawą warstwą żywiczną, potem ceglastokasztanową, ciemnorudą i w końcu czarną skórką; błyszczącą lub matową; wyschnięta zwykle drobno spękana; brzeg kapelusza gruby, tępy, białawy lub kremowy.

space

Rurki długości 5-20 mm, zwykle jednowarstwowe, rzadziej w 2 do 5 warstwach. Pory drobne, koliste, 2-2.5 na 1 mm.

Sporocarp large, 100-450 mm in diameter; sessile (sometimes with a thick residual stalk), semicircular or reniform; surface of the cap indistinctly grooved, initially covered with a thin yellowish resinous crust, later with brick red-chestnut, dark ginger and finally black cuticle; glossy or dull; dried up usually finely rimose; margin of the cap inflated, obtuse, whitish or cream-coloured.

space

Tubes 5-20 mm long, usually single-layered, sporadically in 2 to 5 layers. Pores fine, rounded, 2-2.5 per 1 mm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają zwykle u podstawy pni żywych, czasem martwych, drzew liściastych, głównie dębach, rzadziej bukach, olszach, wierzbach, platanach. Pasożyt; wywołuje białą zgniliznę drewna, głównie twardzieli.
Rare. On hardwoods in wormer regions of Poland.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#10
04 09 14 - 3
/okolice Milicza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego.[1941], Piątek (2000)[2047]Piątek (2000) Ganoderma resinaceum Boud.[2047], Piskorski (2017)[2103]Piskorski (2017) Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne.[2103], Sokół (2000)[2201]Sokół (2000) Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie.[2201], Sokół et al. (1986)[3224]Sokół et al. (1986) Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen seltenen Pilzen im Łężczak – Naturschutzgebiet in Südpolen.[3224], Szczepka & Sokół (1988)[3283]Szczepka & Sokół (1988) Lakownica żywicowata Ganoderma resinaceum w Bielsku-Białej.[3283], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:38 1 znaleziska Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 347410 AB73 347502 BD08 204949 DF69 74700

ID 74 700 oznaczenie: Ganoderma resinaceum; lokalizacja: Kraków, Lasek Wolski, polana przy południowym ogrodzeniu zoo., DF69; data zbioru: 29 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , Na dorodnym buku, w grupie (?); leg. Marcin Gimiński, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MG/15.10.07; uwagi: fot.114967 fot.114968 fot.114969 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

114967
114968
114969

ID 204 949 oznaczenie: Ganoderma resinaceum; lokalizacja: Poznań, aleja wzdłuż rzeczki Bogdanki biegnąca od ul. Pułaskiego do ul. Nad Wierzbakiem, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD08; data zbioru: 27 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja drzew, u podstawy pnia klonu, łącznie 5 owocników, po 2 i 3; leg. Barbara Kudławiec, det. Marcin Piątek; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ; uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku:; [bf:510605]; zdjęcie z 27.07.2012; fot.516292; zdjęcie z 10.08.2012; fot.516293; zdjęcie z 03.09.2012 jeden owocnik odłamany przez kogoś, zabrałam!; fot.516294; zdjęcie z 17.09.2012; fot.516295 [notatka: nagrania na dyktafon] [fotografie: tak, z dni 27.07, 10.08, 03.09, 17.09]; związane wątki bio-forum.pl: 510605 ;

ID 347 410 oznaczenie: Ganoderma resinaceum; lokalizacja: 50.081453, 20.033225 Nowa Huta, Krakow., pow. Krakowski, woj. Malopolskie; data zbioru: 9 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grusza, przy ziemi na drzewie, 1 owocnik; leg. Ryszard Janiczek, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0009206; uwagi: Obserwowana kolejny rok z rzedu https://www.youtube.com/watch?v=mh0ZOWKrtUE; Na zdjeciu owocnik tegoroczny; fot.1248822 [fotografie: tak];

1248822

ID 347 502 oznaczenie: Ganoderma resinaceum; lokalizacja: Szczecin Gocław (Uroczysko Kupały, Zielone Wzgórze), pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na odziomkowej części ok 160 letniego Quercus robur, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1247531] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1247531 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji