Grifola frondosa (żagwica listkowata)
Grifola frondosa (żagwica listkowata)
Grifola frondosa (żagwica listkowata)

owocnik

Grifola frondosa (żagwica listkowata)
hymenofor
Owocniki w formie dużych wiązkowatych, krzaczkowatych, skupień wielu łopatkowatych kapeluszy; szerokość całej wiązki 200-500(1000) mm. Kapelusz ochrowe, szaro-brązowe do czarno-popielatych, ku podstawie jaśniejsze; o powierzchni promieniście włókienkowatej i promieniście pomarszczonej; kapelusze łopatkowate, muszlowate, liściowate, do 100 mm długości i szerokości, z bocznym trzonem; brzeg kapelusza cienki, zatokowato falisty.

space

Pory białawe do kremowych, uciśnięte nie zmieniają barwy; drobne 0.2-0.3(0.5) mm średnicy, (1)2(3) na mm, kanciaste lub zaokrąglone; brzeg postrzępiony. Rurki jednowarstwowe, krótkie, 2-3(5) mm długości, daleko zbiegają po trzonku.

space

Sporocarps in the form of large caespitose, coralloid, clustered spatulate pilei; the whole group 200-500(1000) mm broad. Pileus ochre, grey-brown to black-grey, towards the base lighter-coloured; with surface radially fibrillose and radially wrinkled; pilei spatulate, cochate, fan-like, up to 100 mm long and broad, with a lateral stipe; margin of the pileus thin, strongly undulating.

space

Pores whitish to cream-coloured, bruised do not change the colour; fine 0.2-0.3(0.5) mm in diameter, (1)2(3) per mm, polygonal or round; margin torn. Tubes single-layered, short, 2-3(5) mm long, decurrent far onto the stipe.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szeroko elipsoidalne, nieco przypłaszczone, gładkie, hialinowe, z jedną kroplą, rzadziej z 2-3, 5-6 × 3.5-4.5 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, slightly flattened, smooth, hyaline, with one, rarely 2-3 drops, 5-6 × 3.5-4.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.44 i III.2 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą; za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocników.
Grifola frondosa (żagwica listkowata)
Bardzo rzadka. Owocniki jednoroczne wyrastają latem i jesienią, przez szereg kolejnych lat na danym stanowisku, u podstawy pnia żywych i martwych drzew liściastych, pniaków i na korzeniach, zwłaszcza dębów i grabów, rzadziej kasztana jadalnego.
Very rare. Sporocarps annual, summer-fall, in the same place for many ears, at the base and close to live or dead hardwoods, preferably oak, hornbean, not often at Castanea sativa.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

W Polsce podlega ochronie częściowej. Dopuszczony jest (za odpowiednim zezwoleniem) "ręczny zbiór owocników". Młode okazy jadalne ale bez wartości kulinarnej z uwagi na gorzkawy smak, z wiekiem stają się łykowate.[134]

znaczenie gospodarcze

Podobne bardzo duże kępy owocników tworzy wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus), wyrasta zwłaszcza na bukach, jego pory i powierzchnia kapelusza przy ucisku czernieją, kapelusze są większe, koncentrycznie strefowane, żółtoochrowe do kasztanowobrązowych, bez trzonu lub z krótkim; pory bardzo drobne, na granicy dostrzegalności gołym okiem.

space

Na jodłach wyrasta jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica), ma większe pory i palący w smaku miąższ.

space

Podobnie zbudowana żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) ma o wiele liczniejsze i mniejsze kapelusiki, z centralnie osadzonym trzonem.

space

wybrane okazy · selected collections

#12
06 09 26 - 28
/Puszcza Białowieska/
#4
06 09 21 - 4
/Puszcza Białowieska/
#4
09 10 18 - 1
leg. Tomasz Pachlewski, det. Marek Snowarski
/Wrocław, Las Strachociński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Grifola frondosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

362417 AB-38 337040 AB-51 326622 AB-76 340920 BB-01 44296 318960 BD-60 351683 BE-49 156302 BE-97 120643 CA-71 100331 CC-92 177930 208828 195510 208827 151083 CE-04 204788 CE-40 305324 DA-80 291786 116919 207817 DA-96 361906 DB-05 363540 DD-75 363363 DD-85 294042 DE-54 118020 192178 273965 DE-75 116110 83076 DF-87 331505 EA-92 45863 FD-50 366869 GC-54 349651 GC-55 305325 52417 GC-65 338527

 ID44296  Grifola frondosa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB-01; 2006.09.20; W lesie bukowym, w pobliżu cieku wodnego; Na ziemi pod pojedynczym dębem Pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 56709 fot. 56710 fot. 56711

 ID45863  Grifola frondosa; 1 km.SE, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warmińsko mazurskie, EA-92; 2006.09.28; las bukowo- brzozowy; na pniu buku w wiązce, owocniki pozarastane trzonami; leg. Paweł Sankiewicz; det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59184

 ID52417  Grifola frondosa; Puszcza Białowieska, 5 km w linii prostej NS od wsi Lipiny, na skrzyżowaniu oddziałów leśnych nr 245,246;274,275, GC-55; 2006.09.21; Las mieszany, z przewagą dębów, przy drodze leśnej; Na przydrożnym dębie W grupie, masowo; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 71944 fot. 71945

 ID83076  Grifola frondosa; Huby, woj.śląskie, DE-75; 2007.10.27; Las mieszany, dąb, sosna, brzoza; na pniu, najprawdopodobnej dębu w wiązce; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/27.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 133554 fot. 133555 fot. 133556

 ID100331  Grifola frondosa; 2,5km SE, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA-71; 2006.10.01; Las liściasty z przewagą buka i dęba; Na pniu dębowym lub bukowym w wiązce - 1 wiązka,(1 listek uszkodzony); leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Żagwica listkowata
fot. 170319

 ID116110  Grifola frondosa; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2008.09.28; sosna,dąb, brzoza; pa pniu dębu w wiązce; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 204893 fot. 204894

 ID116919  Grifola frondosa; Gdańsk, Lasy Oliwskie, Dolina Samborowo, ok. 800 m W od wylotu ul. Abrahama, oddz. 142., DA-80; 2008.10.04; Buczyna, w pobliżu ścieżki biegnącej dnem doliny; Na ziemi, przy pniu starego dębu szypułkowego. Pojedynczy owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 206537 fot. 206538 fot. 206539 fot. 206540

 ID118020  Grifola frondosa; 1 km W,Kijów,gm.Kruszyna, DE-54; 2008.10.14; las nad rzeką Wartą; na ziemi,u podstawy dębowego pniaka jedna kępa; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 209320 fot. 209321

 ID120643  Grifola frondosa; Szklary k. Ząbkowic Śl, we wsi, BE-97; 2007.10.13; ; Na dębie w czterech miejscach na styku z ziemią, niestety niszczone; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 215718 fot. 215719 fot. 215720
żagwica listkowata
Dąb wycięty w 2008. Grzybki pozostały.

 ID151083  Grifola frondosa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,5 km na SW od Pawłowa, CC-92; 2009.10.21; dąb, olsza, brzoza, leszczyna; u podnóża dwóch dębów czerwonych skupienia wielu łopatkowatych kapeluszy, po trzy pod dwoma dębami (w tym jeden oderwany od podłoża); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/28.12.09, Tak, wykonane 21.10.09 oraz 25.10.09, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Zdjęcia:
Widok na owocniki pod pierwszym dębem oraz owocniki z bliska: fot. 289701 fot. 289702 fot. 289703 fot. 289704
Owocniki pod drugim dębem: fot. 289705 fot. 289706fot. 289707 https://www.bio-forum.pl/messages/33/285917.html

ID156302 Grifola frondosa; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-49; 2009.10.09; las liściasty (grab, wiąz, dąb, lipa i inne); na murszejącym pniaku skupisko o rozpiętości ok. 50 cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, fotografia z 18 X 2009 w atlasie Marka Snowarskiego
uwagi:

 ID177930  Grifola frondosa; ok. 2,3 km na NW od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2010.10.06; skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny; pod starym dębem o obwodzie pierśnicy ok. 3 m jeden owocnik w charakterystycznej postaci skupienia wielu łopatkowatych kapeluszy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/7.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddz. 133

pierwsza obserwacja zejściowego owocnika w grudniu 2008, w 2009 nie zaobserwowałam owocnika

zdjęcia:
fot. 383143 fot. 383144 fot. 383145 fot. 383146

 ID192178  (potwierdzenie 118020) Grifola frondosa; 1 km W, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2011.09.24; las mieszany nad rzeką Wartą; na ziemi,u podstawy dębowego pniaka jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 448058 fot. 448059 fot. 448060

 ID195510  (potwierdzenie 151083) Grifola frondosa; Pawłowo, 1,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.09.27; las mieszany: dąb, olsza, brzoza, leszczyna; u podnóża dwóch dębów czerwownych pod poszczególnymi dębami 1 i 5 owocników o pokroju charakterystycznym dla gatunku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82

poprzednio zaobserwowałam tu żagwicę w 2009 r.

pierwszy dąb z żagwicą - stanowisko (żagwica rośnie pod pierwszym z lewej dębem)
fot. 465229
owocniki
fot. 465230 fot. 465231 fot. 465232 fot. 465233

drugi dąb z żagwicą - stanowisko (żagwica rośnie pod dębem drugim od prawej - drugim z tych dwóch bliźniaczych dębów)
fot. 465234 fot. 465235
owocnik
fot. 465236 fot. 465237 fot. 465238

 ID204788  Grifola frondosa; Antonin, pow. ostrowski, woj. dolnośląskie, CE-04; 2012.09.15; park.dąb, klon, olsza, inne; dąb jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 515191

 ID207817  (potwierdzenie 116919) Grifola frondosa; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.10.19; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,dąb; dąb jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 529795
Grzyb wyrósł dwa dęby dalej niz poprzednio zgłaszany

 ID208827  Grifola frondosa; Pawłowo, 1,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.02; las mieszany: dąb, olsza, brzoza, leszczyna; u podnóża dębów czerwonych pod dwoma dębami po jednym owocniku o pokroju charakterystycznym dla gatunku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania + mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 52°28'07,4" E 17°30'07,4" (oddział 82)
N 52°28'11,1" E 17°29'59,0" (oddział 83)

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddziały 82 i 83 - dwa miejsca odległe od siebie o kilkadziesiąt m po dwóch stronach linii oddziałowej

lokalizacja w oddziale 82 - kolejne owocnikowanie w tym miejscu, poprzednie w 2009 i 2011
fot. 535453 fot. 535454 fot. 535455

lokalizacja w oddziale 83 - tu pierwszy raz znaleziona żagwica, pod sąsiednim dębem po owocnikowaniu w 2009, 2011 w tym roku brak owocników
fot. 535456 fot. 535457 fot. 535458 fot. 535459

 ID208828  (potwierdzenie 177930) Grifola frondosa; Czerniejewo, ok. 2,3 km NW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.02; skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny; pod okazałym żywym dębem o obwodzie pierśnicy ok. 3 m dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 52°26'26,83" E 17°27'03,60"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133
kolejna obserwacja w tym samym miejscu, w XII 2008 zejściowy owocnik (nie zgłaszany, bo stan owocnika nie pozwalał na pewne rozpoznanie), w 2010 pierwsze zgłoszenie

stanowisko i owocniki
fot. 535465 fot. 535466 fot. 535467 fot. 535468

 ID273965  (potwierdzenie 118020) Grifola frondosa; 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2015.10.02; las mieszany nad rzeką Wartą; na ziemi, u podstawy dębowego pniaka jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 813692

30.10.2015
fot. 813693

ID291786 (potwierdzenie 207817) Grifola frondosa; TPK Gdańsk Leśn. Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.09.27; las mieszany, buk, sosna, dąb; korzenie dębu trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: tak, aplikacja Nadleśnictwo Gdańsk
uwagi: fot. 880774 fot. 880775

 ID294042  Grifola frondosa; Pabianice, Park Wolności, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.11.11; park leśny, pod dębem; na korzeniach dębu jeden owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: nie, chroniony, tak, słabe, z telefonu, notatka: nie
uwagi: Część owocnika została przez kogoś uszkodzona, może psa, lisa, widać było ślady drapania w zmarzniętej ziemi obok. Na zdjęciach owocnik i drzewo pod którym rósł.
fot. 890541 fot. 890542 fot. 890543

ID305324 Grifola frondosa; 0,6 km, SE, Wilczyce, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE-40; 2016.10.13; łęg ze starymi dębami; pod dębem dwie kępki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 946746 fot. 946747 fot. 946748

 ID305325  Grifola frondosa; Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2016.09.16; grąd; u stóp wielkiego dębu jedna kępka; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie - rezerwat ścisły BPN, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 946753 fot. 946754 fot. 946755

 ID318960  Grifola frondosa; Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2018.10.15; Grąd; U podstawy dębu 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1030274 fot. 1030275

 ID326622  Grifola frondosa; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 2 km na SW od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2019.10.14; łęg nad starym kanałem melioracyjnym; w bryle korzeniowej wywrotu Db 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1103999 fot. 1104000 fot. 1104001 fot. 1104002 fot. 1104003

 ID331505  Grifola frondosa; Bugaj, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-87; ; aleja pomnikowych dębów; przy podstawie pnia dębu w wiązce; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1139456

 ID337040  Grifola frondosa; prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1,5 km na NW od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2020.10.08; strefa przejściowa miedzy łęgiem i grądem; u podstawy Quercus 2 wiązki (po przeciwległych stronach drzewa); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1178692 fot. 1178693 fot. 1178694 fot. 1178695

 ID338527  Grifola frondosa; Białowieża, początek ścieżkiŻebra Żubra pow. białowieża woj. podlaski, GC-65; 2020.10.13; las mieszany; podstawa pnia dębu kępiasto, ok.50cm średnicy; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniona, tak, notatka: tak
uwagi: Żagwica listkowata

fot. 1185926fot. 1185927fot. 1185928

 ID340920  Grifola frondosa; Danowo,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-76; 2020.12.17; trzy dęby przy zabudowaniach; podstawa pnia dębu dwie kępy po przeciwnych stronach pnia; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie,chroniona, tak, notatka: tak
uwagi: Żagwica listkowatafot. 1197731fot. 1197732fot. 1197733fot. 1197734fot. 1197735

 ID349651  Grifola frondosa; Budy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-54; 2021.09.18; Las liściasty; Przy dębia siedem owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak
uwagi: fot. 1265150fot. 1265151

 ID351683  Grifola frondosa; Ok.1km na S od wsi Stany, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD-60; 2021.10.27; Las liściasty ( dęby, brzozy,buki).; U podstawy dębu. Pojedyńcza wiązka.; leg. Iwona Burzyńska ; det. Grażyna Domian; eksykat: Nie(chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1282306

 ID361906  Grifola frondosa; Pagórki, 900 m. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.10.01; buczyna z dodatkiem Db, Brz i in.; u podstawy pniaka liściastego (buk lub dąb) 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'15.1"N 19°32'00.5"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1377547.html

ID362417 Grifola frondosa; Gliwice, pow. miasto Gliwice, woj. Śląskie; 2022.09.30; las mieszany, przewaga dębów i buków, także drzewa iglaste, głównie sosny; u podstawy dębu; leg. Małgorzata Chomiakow-Pawlik; det. Małgorzata Chomiakow-Pawlik; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1382588fot. 1382589fot. 1382590

współrzędne 50.30370033536664, 18.70805720480443 (lokalizacja z dokładnością do 10-15 metrów, grzyb rośnie na dębie przy samej ścieżce i jest dobrze z niej widoczny).

 ID363363  Grifolia frondosa; Łódź, Radogoszcz Zachód, pow. łódzki, woj. łódzkie, DD-75; 2022.10.29; zarośla z pojedynczymi wielkimi drzewami; przy podstawie pomnikowego dębu szypułkowego jeden owocnik ukryty w trawie; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1389053

 ID363540  Grifola frondosa; Elbląg - Rubno (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.10.31; buczyna z udziałem Db, Brz; u podstawy żywego, pomnikowego dębu (dąb Hoggo, którego wiek szacowany jest na 500 lat, o pierśnicy 2,4 m.) 2 owocniki po 2 stronach pnia, oderwane od podłoża; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'22.8"N 19°24'21.5"E

fot. 1390774 fot. 1390775 fot. 1390776 fot. 1390777 fot. 1390778 fot. 1390779 fot. 1390780 fot. 1390781 fot. 1390782

ID366869 Grifola frondosa; Ewelin, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD-50; 2022.09.18; las dębowy z domieszką graba; na korzeniach u podstawu ściętego dęba dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1419873fot. 1419874fot. 1419875

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji