grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Mycena clavularis (Batsch) Sacc.

grzybówka tarczowata
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka cytrynowoostrzowa (Mycena citrinomarginata)grzybówka równobarwna (Mycena concolor)