niejadalny

Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. (1871)

grzybówka mleczajowa
Mycena galopoda
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
pod świerkami, na gałązkach; 12.07.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
świerczyna, na igłach; 31.07.1998, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz od białoszarego do prawie czarnego lub brązowawy, szczyt znacznie ciemniejszy; 5-15 mm średnicy, stożkowato-dzwonkowaty lub wypukły, z mniej lub bardziej zaznaczonym garbkiem; brzeg równy; powierzchnia gładka, u starszych matowa, sucha; prążkowany (zwłaszcza gdy wilgotny) do 2/3 wysokości, cienkomięsisty.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-80 x 1-2 mm, smukły, kruchy, rurkowaty; u podstawy z białą (szarobiałą) grzybnią; powierzchnia sucha i gładka (pod lupą może być widoczne słabe prążkowanie). Po przełamaniu natychmiast wydziela się kropla białego soku mlecznego, u starszych egzemplarzy sok może być skąpy lub go brak.

space

Pileus from white-grey to near black or brownish, apex considerably darker; 5-15 mm in diameter, conic-campanulate or convex, more or less distinctly umbonate; margin entire; surface smooth, in mature specimens dull, dry; striate (particularly when moist) up to 2/3 from the margin, thin.

space

Stipe colour of the cap; 50-80 x 1-2 mm, slender, fragile, cylindrical; at the base with white (grey-white) mycelium; surface dry and smooth (under a magnifying glass may be weakly striate). On breaking into two immediately exudes a drop of white latex, in mature specimens juice may be scant or none.

space

zarodniki

Wysp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, z dziobkiem, gładkie, (9)12-14 x (5)6-7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, with apiculum, smooth, (9)12-14 x (5)6-7 µm.

spożywanie

Gatunek niejadalny. Zbyt drobne owocniki.

Too small to be eaten.

występowanie

Bardzo pospolicie od lipca do listopada. W lasach liściastych i iglastych, także poza lasami, w grupach po kilka lub pojedynczo. Na ściółce i drewnie liściastym i iglastym, w mchu.

Very common. Summer-fall, gregarious or solitary on needle or broadleafe litter as well as on small branches.

gatunki podobne

Grzybówka mleczajowa tworzy różne odmiany. Podobne szarobrązowe, o prążkowanym kapeluszu owocniki ma grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), nie zawiera ona soku, a miąższ ma zapach alkaliczny.

Mycena mleczajowa (galopus?) is found in a number of varieties. Similar grey-brown sporocarps, with a striate cap has grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), but it does not have latex, and its flesh has an alkaline odour.