niejadalnyGREJ

Tricholoma vaccinum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

gąska krowia
Tricholoma vaccinum (gąska krowia)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Tricholoma vaccinum (gąska krowia)

cechy makroskopowe

Kapelusz czerwonobrązowy, rdzawobrązowy; powierzchnia sucha, gęsto pokryta wełnistymi, odstającymi łuskami, te często są ułożone w koncentryczne kręgi; średnica kapelusza (30)40-70(100) mm, początkowo wypukły, dzwonkowaty, z wiekiem rozpostarty do płaskiego, z szerokim garbkiem w centrum; brzeg jest długo podwinięty, z wełnistymi resztkami osłony.

space

Trzon w górnej części białawy, ku dołowi brązowoczerwonawy, rdzawoczerwonawy; powierzchnia delikatnie włókienkowata, z delikatną ciemniejszą zanikającą strefą pierścieniową; równogruby, szybko, u młodych owocników z kanałem, 60-100 × 10-15(18) mm.

space

Barwa wysypu zarodników biała.

zarodniki

Zarodniki niemal kuliste, gładkie, bezbarwne, 4-5.5 × 4-4.5 µm.

występowanie

Niezbyt rzadka. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, często masowo, w dużych grupach, w wilgotnych lasach iglastych, głównie pod świerkami, częściej na obrzeżach lasów, unika gleb kwaśnych.

wartość

Niejadalna z uwagi na gorzki smak.

uwagi

Gatunek charakterystyczny z uwagi na obficie wełnistą powierzchnię kapelusza i obecność włóknistej osłony częściowej - jest ona delikatna i najlepiej może być zauważona u najmłodszych egzemplarzy, które dopiero otwierają kapelusz.