grzyby.pl

Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner

goździeniowiec miodowy
Clavaria helvola Pers. [as 'helveola']
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, czasem wśród mchów, na ziemi.

uwagi

wybrane okazy · selected collections

#4
tp.081004-BGF081004-0015
leg. Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Clavulinopsis helvola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BA-69 332466 CC-15 306301 DE-55 182311 DE-67 196837 DE-78 274154 343137 DF-78 192507 DF-85 79536 EF-77 297071 FD-26 332665 FE-08 364880 FE-33 359841 FG-21 360792 FG-31 343520 FG-33 177744 343518 FG-34 255984 GC-01 230282 GC-55 354056

 ID79536  Clavulinopsis helvola; Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF-85; 2007.09.20; Las łęgowy, gł. wiaz górski; na ziemi Około 20 owocników w grupach po 3-4; leg. Piotr Chachuła; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/PCh/070920/0002, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Szczegóły oraz zdjęcia mikro na stronie: https://www.bio-forum.pl/messages/33/122512.html
fot. 126291 fot. 126292 fot. 126293

 ID177744  Clavulinopsis helvola; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.09; las głównie jodła, sosna, miejscami brzoza, grab, dąb, buk i in.; na ziemi w grupie 2 rzy po 2 szt. i raz 7; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 382813 fot. 382814

 ID182311  (potwierdzenie 182306) Clavulinopsis helvola; 1 km S, Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.29; zadrzewienia na skraju śródleśnej łąki -gł.lipy,poza tym osika,wierzba,brzoza; na ziemi pojedynczo i w grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 396173 fot. 396174 fot. 396175 fot. 396176

 ID192507  Clavulinopsis helvola; Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.08.18; przy drodze, na rumoszu skalnym, w pobliżu głóg, dzika jabłoń; na ziemi masowo, kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Piotr Chachuła; weryfikował: Błażej Gierczyk, ; eksykat: BGF/BF/WCz/100818/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/361771.html

 ID196837  Clavulinopsis helvola; 2 km SE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2010.10.24; las mieszany-brzoza, świerk z liściastym podszytem; na ziemi w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/101024/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 50st 59' 25,48" N i 19st 35' 40,8" E

fot. 471812 fot. 471813

 ID230282  Clavulinopsis helvola; około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.10.19; regularnie koszona łąka; na ziemi wśród traw owocniki znalezione w dwóch grupach, w odstepie około 100m; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121019/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633545

ID255984 Clavulinopsis helvola; Rudawka Jaśliska, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2014.10.12; górska, pdmokła łąka; na ziemi, w trawie w grupach po kilka i pojedynczo kilkanaćie owocników; leg. Anna Hreczka; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741169 fot. 741170 Clavulinopsis helvola

 ID274154  Clavulinopsis helvola; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.10.25; pastwisko; na ziemi w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/141025/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 814556 fot. 814557

 ID297071  Clavulinopsis helvola; Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF-77; 2015.11.15; parkowa łąka, w pobliżu klon zwyczajny, śnieguliczka biała; na ziemi, wśród mchów kilkanaście owocników, niekiedy w skupieniach; leg. Radosław Kubiński; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/151115/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/803501.html

ID306301 Clavulinopsis helvola; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.22; Skraj lasu liściastego z dom. sosny. Przy pastwisku.; Ziemia. Pojedynczo i w niewielkich grupkach. Około 20 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

 ID332466  Clavulinopsis helvola; Charnowo, Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, BA-69; 2017.10.18; łąka, nieużytki; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005295, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/956615.html
uwagi: fot. 1146004

 ID332665  Clavulinopsis helvola; Pieńki, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD-26; 2019.09.29; w trawie na skraju lasu; ; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004991, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1099331.html
uwagi: fot. 1147114

 ID343137  Clavulinopsis helvola; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2018.10.27; pastwisko; ziemia .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006273, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1211651

 ID343518  Clavulinopsis helvola; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2017.10.15; górska mszysta, wilgotna łąka; na ziemi w trawie kilka owocników; leg. Ewa Witkoś; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006744, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1215251

Wątek Clavulinopsis helvola

 ID343520  Clavulinopsis helvola; Ciechania - uroczysko (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-31; 2017.11.05; górska mszysta, wilgotna łąka; w trawie i mchu na ziemi kilka grup po kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006746, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1215254

Wątek Clavulinopsis helvola

 ID354056  Clavulinopsis helovola; Puszcza białowieska.Pogorzelce pow. Hajnowski, woj. Podlaskie, GC-55; 2021.09.21; młody zagajnik jesionowy,w okolicy świerki; dość wilgotne porośnięte mchem w małych grópach oraz pojedyncze owocniki; leg. Piotr Kozioł; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008692, tak, notatka: nie; publikacja: --
uwagi:

 ID359841  Clavulinopsis helvola; Bielsko - 51.198948, 21.949146, pow. opolski, woj. lubelskie, FE-33; 2020.11.10; łąka; na ziemi kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009885, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1187649.html
uwagi: fot. 1360958

ID360792 Clavulinopsis helvola; Olchowiec, żółty szlak w kierunku Baraniego (szczyt) (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2016.10.15; górska łąka; na ziemi w trawie i mchu kilkanaście owocników w kilku grupach; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1369505 fot. 1369506 fot. 1369507 fot. 1369508

Wątek Clavulinopsis helvola

 ID364880  Clavulinopsis helveola; Pałecznica - 51.483586, 22.649436, pow. lubartowski, woj. Lubelskie, FE-08; 2020.10.14; nieużytki rolne/łąka; na ziemi, wśród kosmaczków, w trawie gromadnie; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010225, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1178118.html
uwagi: fot. 1401134

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji