grzyby.pl

Ramariopsis luteoochracea (Cavara) R.H. Petersen

koralownik żółtawoochrowy, goździeniowiec żółtawoochrowy
Clavulinopsis luteo-ochracea orth.var. · Clavulinopsis luteoochracea (Cavara) Corner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]