grzyby.pl
GREJ

Mycena abramsii (Murrill) Murrill

grzybówka wczesna
Mycena praecox Velen.
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka szpilkowa (Mycena acicula)
Mycena abramsii (grzybówka wczesna)
27.06.2011, gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Mycena abramsii (grzybówka wczesna)
27.06.2011, gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Mycena abramsii (grzybówka wczesna)
Mycena abramsii (grzybówka wczesna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110627.27062011-8JS.jsb - Mycena abramsii (grzybówka wczesna); gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie
110627-27062011-8JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie/ #4