grzyby.pl
niejadalny

Galerina hypnorum (Schrank) Kühner (1935)

hełmówka mszarowa, hełmówka rokietowa
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka brązowotrzonowa (Galerina badipes)hełmówka grzybówkopodobna (Galerina jaapii)
Galerina hyphorum
w mchu w lesie sosnowym; 26.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Galerina hyphorum
w mchu w lesie sosnowym; 26.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Galerina hyphorum
Kapelusz miodowobrązowy (cynamonowobrązowy, żółtawy, silnie blednący), z wyraźnie prześwitującymi blaszkami; 5 – 15 mm średnicy, stożkowato-dzwonkowaty, z cienkim miąższem.

space

Trzon żółtobrązowy, oszroniony na szczycie, z białymi włókienkami.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki 9 – 12 x 5 – 6 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają od maja do grudnia, w grupach, w lasach iglastych, na bagnach, w płatach mchu (Dicranum, Leucobryum, Polytrichum, Sphagnum).

Common, spring-fall, gregarius in coniferous forests in moss.