Tx: 712
grzyby.pl

Mycena amicta (Fr.) Quél.

grzybówka modrooliwkowa
Mycena amictus orth.var. · Mycena calorhiza Bres. · Mycena iris (Berk.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)
Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach różnego typu, na ziemi wśród resztek roślinnych, rzadko na zmurszałym drewnie pokrytym mchami; czerwiec-listopad.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Kujawa (2008)[1791]Kujawa & Kujawa (2008) Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure.[1791], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2009)[2143]Ronikier (2009) Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi.[2143], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:28 1 znaleziska Mycena amicta (grzybówka modrooliwkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD18 155737 CA36 279148 DE55 353536 355624 DG27 208588 FG21 331761 331909 FG22 368961 FG33 259911

ID 155 737 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 26 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Pinus, Quercus, Fagus, Betula), na ziemi, wśród traw, pojedynczo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 33/2009 w zielniku autora; uwagi: fot.304749 fot.304750 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304749
304750

ID 208 588 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 20 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z pojedynczymi bukami, na igliwiu, kilka owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak; uwagi: Zdjęcia owocników; fot.534010 fot.534011 fot.534012; Zarodniki 8.5-9.8 x 5.2-5.8 µm; fot.534013; Cheilocystydy; fot.534014 [notatka: nie] [fotografie: tak];

534010
534011
534012
534013
534014

ID 259 911 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: las między Lipowcem a Zyndranową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 17 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą, osiką i in., na jakimś starym kłączu, kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.755989 fot.755990 [notatka: nie] [fotografie: tak];

755989
755990

ID 279 148 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: Górczyn, pow. pucki, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 8 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszka liściastych, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130908/0006; uwagi: fot.593137 [notatka: [bf:593136]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 593136 ;

ID 331 761 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 6 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z bukiem, klonem, jesionem, brzozą, leszczyną i in., na ziemi, 6 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1142028 fot.1142029 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1142028
1142029

ID 331 909 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 11 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z sosną, bukiem, leszczyną i in., na ziemi, w 3 miejscach, pojedynczo i po kilka; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1142600 fot.1142601 fot.1142602 fot.1142603 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1142600
1142601
1142602
1142603

ID 353 536 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: 0,4 km S od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne młodniki; sosna, klon, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Jakub Węcławski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 4' 5,8" N 19st 22' 42,2" E; [bf:1300427] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1300427 ;

ID 355 624 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: 0,7 km S od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 31 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, dęby czerwone i inne; pobocze drogi gdzie składowano drewno, na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 3' 53,5" N 19st 22' 47,2" E; fot.1315891 fot.1315892 fot.1315893 fot.1315894 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1315891
1315892
1315893
1315894

ID 368 961 oznaczenie: Mycena amicta; lokalizacja: Trzciana (Dziurcz - szczyt) - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 16 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany ze świerkiem, sosną, wierzbą, brzozą, leszczyną i in., na ziemi, w koleinie na leśnej drodze, 3 owocniki pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1444399 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1444399
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji