grzyby.pl

Syzygospora tumefaciens (Ginns et Sunhede) Ginns

grzyboniszczka zniekształcająca
Christiansenia tumefaciens Ginns et Sunhede
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4502]
    Syzygospora tumefaciens (Ginns & Sunhede) Ginns · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2013a

znaleziska Syzygospora tumefaciens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB-15 201451

 ID201451  Syzygospora tumefaciens; Wyrówno, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2012.06.24; Las sosnowy z domieszką brzozy; łysostopek pospolity Gymnopus dryophilus kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120624/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/492043.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 501207 fot. 501208

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji