grzyby.pl

Gloeocystidium insidiosum Bourdot et Galzin

Conferticium insidiosum (Bourdot et Galzin) Hallenb. · Gloeocystidiellum insidiosum (Bourdot et Galzin) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]