grzyby.pl

Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken

gąska pomarańczowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma Tricholoma Tricholoma TricholomaTricholomagąska selerowa (Tricholoma apium)gąska czerwonobrązowa (Tricholoma batschii)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID79059 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.9 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W lasach różnego typu, pod drzewami liściastymi i świerkiem, na glebach wapiennych.W lasach różnego typu, pod drzewami liściastymi i świerkiem, na glebach wapiennych.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem