Galerina triscopa (hełmówka pniakowa)
pokrój
Galerina triscopa (hełmówka pniakowa)
pokrój

cechy makroskopowe

Galerina triscopa (hełmówka pniakowa)
blaszki i trzon
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny dość ciemno cynamonowobrązowy, rdzawobrązowy, wysychając znacznie jaśnieje, ochrowobrązowy; 3-10(12) mm średnicy, początkowo ostro stożkowaty, z wiekiem kloszowaty do wypukłego, zawsze zachowuje ostry garbek; powierzchnia gładka, do wierzchołka prześwitująco prążkowana gdy wilgotna.

space

Trzon czerwonobrązowy, ciemniejszy ku podstawie; 10-30 × 1 mm, rurkowaty, często wygięty; powierzchnia w górze oprószona, ku dołowi z nielicznymi włóknistymi pasemkami osłony.

space

Barwa wysypu zarodników rdzawobrązowa.

cechy mikroskopowe

Zarodniki wydłużone elipsoidalne, nieco bocznie spłaszczone, szorstkie, z wyraźną łysinką, małe, 6.5-8.5 × 3.5-5.5 µm. Cheilocystydy liczne, cylindryczne do brzuchatych (28-45 × 6-7.5 µm), z obłym lub nieco zaostrzonym kończykiem (3-6 µm szerokości), cienkościenne, hialinowe, gładkie. Pleurocystyd brak.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach na starym murszejącym drewnie świerkowym (także na innych rodzajach drewna iglastego i rzadziej liściastego) i na torfie.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Kombinacja siedliska - drewno świerkowe z zakończonym ostrym garbkiem kapeluszem pozwala dość precyzyjnie wyróżnić ten gatunek wśród innych hełmówek. Mikroskopowo charakterystyczne są małe i szorstkie zarodniki.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. [27]
  • Watling R., Gregory N.M, Orton P.D., 1993 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 7. Cortinariaceae p.p.: Galerina, Gymnopilus, Leucocortinarius, Phaeocollybia, Phaeogalera, Phaeolepiota, Phaeomarasmius, Pleuroflammula, Rosites & Stagnicola. [69]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Galerina triscopa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 301944 CC-90 197486 CE-17 253399 CE-28 205171 295744 CE-37 191922 295742 253400 253397 190628 295741 205163 191921 205158 205170 205161 191919 205168 208167 191920 295736 295737 205166 191917 CE-38 207906 208166 208165 CE-39 295738 295739 CE-46 253398 DE-55 362011 351704 DE-56 323451 DE-75 173059 DE-76 173064 FG-22 255990

 ID173059  Galerina triscopa; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. Częstochowskie, DE-75; 18.08.2010; dąb, sosna, świerk; na pniu w grupie ok. 10szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/100818/0001, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 369076 fot. 369077 fot. 369078

 ID173064  Galerina triscopa; Garnek, pow. częstochowski, woj. częstochowskie, DE-76; 13.08.2010; sosna, dąb, brzoza; na leżącym zmurszałym konarze w grupie ok. 10szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/100813/0002, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 369102 fot. 369103

ID190628 Galerina triscopa; 800 m na S-W od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.30; las grabowo-sosnowo-świerkowy; na mocno zmurszałym pniaku świerkowym 5 osobników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec.
fot. 440568 fot. 440569 fot. 440570

ID191917 Galerina triscopa; 2,1 km na N od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.26; las sosnowo-świerkowy; na zmurszałym pniaku świerka 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictw Koziołek oddział 228. Gmina Bolesławiec.
fot. 446673 fot. 446674 fot. 446675

ID191919 Galerina triscopa; 200m na S-E od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.31; las olchowo-brzozowy, z domieszką leszczyny, grabu, sosony i pojedynczych świerków; na zmurszałym pniu świerka w grupie, 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 198/5. Gmina Wieruszów.
fot. 446680 fot. 446681 fot. 446682

ID191920 Galerina triscopa; 700 m na S od zabudowań Żdżar (Podjaworka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.06; las olchowo-grabowo-świerkowy, z domieszką leszczyny i brzozy; na zmurszałym pniaku świerka w grupie, 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248. Gmina Bolesławiec.
fot. 446687 fot. 446688 fot. 446689

ID191921 Galerina triscopa; 1 km na S-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; ; młodnik - las dębowy i liczne pnie świerkowe oraz las sosnowo-świerkowy; na dwóch zmurszałych pniakach świerkowych w grupie, na pierwszym pniu (młodnik dębowy) - 21 owocników, na drugim pniu - 7 owocników.; leg. 2011.08.15; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek Oddział 240. Gmina Bolesławiec. Pnie były oddalone od siebie ok. 300 m.
fot. 446694 fot. 446695 fot. 446696

ID191922 Galerina triscopa; 100 m na S od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.18; las sosnowy, z domieszką swierka, leszczyny i grabu; na zmurszałym pniaku świerka w grupie, 17 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec.
fot. 446702 fot. 446703 fot. 446704 fot. 446705

 ID197486  Galerina triscopa; Wierzonka, 2 km NE, nad pd.zach. brzegiem jeziora Kowalskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2010.09.10; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg; omszała i zarośnięta roślinnością zielną kłoda lub konar, być może sosny kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100910/0003, tak, notatka: nagranie (lokalizacja, substrat); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 52°29'09,36" E 17°07'24,26"
nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210

zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369614.html

ID205158 Galerina triscopa; 1,4 km na W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.28; las jodłowy, z domieszką sosny; na zmurszałym pniaku w grupie - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978 (stary 237). Gmina Bolesławiec.
fot. 517324 fot. 517325 fot. 517326

ID205161 Galerina triscopa; 200 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.27; las sosnowy, z domieszką brzóz; wewnątrz zmurszałego pniaka sosny w grupie - 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Gmina Czastary.
fot. 517363 fot. 517364 fot. 517365 fot. 517366

ID205163 Galerina triscopa; 900 m na W od Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.27; las sosnowy, rzadko brzozy, czeremcha; na zmurszałym pniaku sosny w grupie - 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 973 (stary 232). Gmina Bolesławiec.
fot. 517377 fot. 517378 fot. 517379 fot. 517380

ID205166 Galerina triscopa; 600 m na N-E od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.27; las mieszany: olchy, brzozy, deby, sosny, świerki; na zmurszałym pniaku świerka w grupie - 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 972 (stary 231). Gmina Bolesławiec.
fot. 517394 fot. 517395 fot. 517396

ID205168 Galerina triscopa; 700 m na N od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.09.07; las mieszany: sosny, świerki, brzozy; na zmurszałym pniaku świerka 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 971 (stary 230). Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 517400 fot. 517401

ID205170 Galerina triscopa; 900 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.09.23; las mieszany: sosna, brzoza, czeremcha; na zmurszałym pniaku sosny w grupie - 14 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 982 (stary 241). Gmina Bolesławiec.
fot. 517412 fot. 517413 fot. 517414 fot. 517415

ID205171 Galerina triscopa; 900 m na S-W od zabudowań Siedlisk (Góry), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.08.28; las olchowy, rzadko świerki, graby, sosny; na pniaku i zmurszałej kłodzie świerka w grupie - 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 811. Gmina Sokolniki.
fot. 517427 fot. 517428 fot. 517429 fot. 517430

ID207906 Galerina triscopa; 600 m na N od zabudowan Ludwinowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.09.08; las mieszany: sosna, świerk, brzoza; na pniaku świerkowym, porośnietym mchem w grupie - 6 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Las Ludwiński". Gmina Łubnice.
fot. 530609 fot. 530610 fot. 530611 fot. 530612

ID208165 Galerina triscopa; 500 m na N od zabudowań Ludwinowa Drugiego pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.09.08; las mieszany: sosna, świerk, brzoza, osika; na zmurszałym pniaku świerka w grupie - 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Las Łubnicki". Gmina Łubnice.
fot. 531613 fot. 531614 fot. 531615

ID208166 Galerina triscopa; 300 m na S od zabudowań Kątów Walichnowskich pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.10.03; las sosnowy, rzadko świerki, czeremchy, dęby; na zmurszałym pniaku świerka w grupie - 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Czastary oddział 865. Gmina Czastary.
fot. 531620 fot. 531621 fot. 531622

ID208167 Galerina triscopa; 900 m na N-W od zabudowań Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.12; las sosnowo-świerkowy, rzadko brzozy; na mocno zmurszałym pniaku - iglastym w grupie - 13 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 995. Gmina Bolesławiec.
fot. 531628 fot. 531629 fot. 531630 fot. 531631

ID253397 Galerina triscopa; 1,1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2014.10.26; las mieszany: sosny, ¶wierki, buki, brzozy, jodły; na mocno zmurszałym pniu iglastego dwa osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 978. Gmina Bolesławiec.
fot. 730276 fot. 730277

ID253398 Galerina triscopa; 1,3 km na S-W od zabudowań Marianki Siemieńskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-46; 2014.10.19; las mieszany: sosny, dęby, jesiony, olchy, ¶wierki; na zmurszałej ¶wierkowej kłodzie 4 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak
uwagi: Nadlesnictwo Doswiaczalne w Siemianicach Lesnictwo Marianka oddział 102. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 730282 fot. 730283 fot. 730284

ID253399 Galerina triscopa; 1 km na N od zabudowań od Foluszczyk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2014.10.21; las ¶wierkowo-sosnowy; na zmurszałych pniach i kłodach ¶wierkowych na kilku pniach i kłodach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Foluszczyki oddział 613.
fot. 730289 fot. 730290 fot. 730291

ID253400 Galerina triscopa; 1,7 km na S-W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2014.11.10; las mieszany: jodły, sosny, ¶wierki, brzozy; na zmurszałym pniaku ¶wierka 1 osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 976. Gmina Bolesławiec.
fot. 730295 fot. 730296

ID255990 Galerina triscopa; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2014.05.18; las mieszany (wierzba, dąb, sosna, brzoza i in.); na butwiejącej kłodzie kilka owocników pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził mikroskopowo Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741180 fot. 741181 Galerina triscopa

ID295736 Galerina triscopa; 1,3 km na N od Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.29; las sosnowy, z domieszka swierka, brzozy; na leżacym pniu swierka kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 974.
fot. 899526 fot. 899527

ID295737 Galerina triscopa; 1,5 km na N od Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.29; las sosnowy z domieszka swierka; na leżacym pniu swierka kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 975.

fot. 899533 fot. 899534 fot. 899535

ID295738 Galerina triscopa; 900 m na NE od Dębiny, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2016.10.27; las sosnowy, z domieszka swierka, dębu, olchy; na leżacym pniu swierka kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnctwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 188.
fot. 899541 fot. 899542 fot. 899543

ID295739 Galerina triscopa; 250 m na N od Piask, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2016.10.27; las sosnowy, z domieszka swierka, brzozy, grabu; na leżacym pniu swierka kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnctwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 190.
fot. 899556 fot. 899557 fot. 899558 fot. 899559

ID295741 Galerina triscopa; 900m na N od Koloni Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.25; las olchowo - brzozowo - swierkowy, z domieszka debu; na leżacym pniu swierka kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 1004.
fot. 899572 fot. 899573

ID295742 Galerina triscopa; 600 m na NE OD Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.29; las sosnowo - brzozowo - swierkowy; na pniu swierka kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 990.
fot. 899578 fot. 899579 fot. 899580

ID295744 Galerina triscopa; 600 m na NE od Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.29; las sosnowy, z domieszk± swierka; na pniu swierka kilka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnctwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 792.
fot. 899588 fot. 899589 fot. 899590

ID301944 Galerina triscopa; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.05.17; Las liściasty z domieszką sosny.; Zmurszały pniak (jesion?). Pojedynczo - 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.
06.07.2017 - dozbierano kolejny 3 owocnik.

 ID323451  Galerina triscopa; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.05.24; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, leszczyny, graby i inne; na mocno zmurszałym fragmencie jodłowej kłody grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004969, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,0" N i 19st 30' 36" E

fot. 1065946 fot. 1065947 fot. 1065948 fot. 1065949 fot. 1065950

ID351704 Galerina triscopa; 1 km SW od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.10.16; bór sosnowy z domieszką świerków i dębów czerwonych; na zmurszałym pniaku świerkowym grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 55,5" N 19st 22' 24,7" E

fot. 1282538 fot. 1282539 fot. 1282540 fot. 1282541 fot. 1282542 fot. 1282543

ID362011 Galerina triscopa; 1 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.22; kępa robinii na obrzeżach boru sosnowego; na silnie zmurszałej kłodzie sosnowej grupa ponad 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0402 19,3810

fot. 1379185 fot. 1379186 fot. 1379187 fot. 1379188 fot. 1379189 fot. 1379190

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji