grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Ramaria botrytis (Fr.) Ricken

koralówka czerwonowierzchołkowa, gałęziak groniasty
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Gdańsk; copyright © by Marcin S. Wilga
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)

opis

Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Owocnik pokrojem przypominający kalafior lub morskie koralowce, w zarysie nieregularnie kulisty, 60 – 150 mm wysokości, 20 – 200 mm szerokości; końce rozgałęzień krótkie z 2 – 4 ząbkowatymi, ostrymi zakończeniami na szczycie winnoczerwone, różowoczerwonawe, kontrastujące z ochrowymi gałązkami, z wiekiem odbarwia się brązowożółtawo. Trzon białawy, krótki i dość gruby, 20 – 50 mm średnicy, kilkukrotnie rozgałęziający się, pierwsze rozgałęzienia grube do 30 mm.

space

Sporocarp in shape reminding of cauliflower or the corals, in outline irregularly globose, 60 – 150 mm high, 20 – 200 mm across; branches fork several times and end with short 2 – 4 toothlike, pointed tips at the top vinaceous-reddish, pink-reddish, contrasting with ochraceous branches, with age discolouring brown-yellowish. Stipe whitish, short and quite thick, 20 – 50 mm in diameter, forking repeatedly, the first branches thick up to 30 mm.

space

zarodniki

Wysyp zarodników bladoochrowy. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, delikatnie ukośnie prążkowane, czasem siateczkowane, z 1 – 3 kroplami, 14 – 17 x 4.5 – 8 µm.

Spore print pale ochraceous. Spores elongated, ellipsoid, slightly slantwise striate, sometimes reticulate, with 1 – 3 drops, 14 – 17 x 4.5 – 8 µm.

występowanie

Niezbyt często, na pogórzu częstszy. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, na ziemi, w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza pod bukami.

Rather rare, more frequent on plateau. Sporocarps found from summer to autumn, on the ground, in hardwood and mixed forests, particularly under Fagus.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

Jadalny.

Edible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090808.1.jgadek - Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa); Biesowice, woj.pomorskie
090808-1
leg. Joanna Gądek
/Biesowice, woj.pomorskie/ #3
znalezisko 20080821.120890.jgadek - Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa); Przyjezierze, woj. pomorskie
080821-120890
leg. Joanna Gądek
/Przyjezierze, woj. pomorskie/ #5
znalezisko 20070805.73609.ah - Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa); Olchowiec, pow. krośnieński
070805-73609
leg. Anna Hreczka
/Olchowiec, pow. krośnieński/ #3