grzyby.pl

Ramaria botrytis (Fr.) Ricken

koralówka czerwonowierzchołkowa, gałęziak groniasty
Ramaria botrytis (Pers.) Bourdot
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)

opis

Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Owocnik pokrojem przypominający kalafior lub morskie koralowce, w zarysie nieregularnie kulisty, 60-150 mm wysokości, 20-200 mm szerokości; końce rozgałęzień krótkie z 2-4 ząbkowatymi, ostrymi zakończeniami na szczycie winnoczerwone, różowoczerwonawe, kontrastujące z ochrowymi gałązkami, z wiekiem odbarwia się brązowożółtawo. Trzon białawy, krótki i dość gruby, 20-50 mm średnicy, kilkukrotnie rozgałęziający się, pierwsze rozgałęzienia grube do 30 mm.

space

Sporocarp in shape reminding of cauliflower or the corals, in outline irregularly globose, 60-150 mm high, 20-200 mm across; branches fork several times and end with short 2-4 toothlike, pointed tips at the top vinaceous-reddish, pink-reddish, contrasting with ochraceous branches, with age discolouring brown-yellowish. Stipe whitish, short and quite thick, 20-50 mm in diameter, forking repeatedly, the first branches thick up to 30 mm.

space

zarodniki

Wysyp zarodników bladoochrowy. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, delikatnie ukośnie prążkowane, czasem siateczkowane, z 1-3 kroplami, 14-17 x 4.5-8 µm.
Spore print pale ochraceous. Spores elongated, ellipsoid, slightly slantwise striate, sometimes reticulate, with 1-3 drops, 14-17 x 4.5-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Niezbyt często, na pogórzu częstszy. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, na ziemi, w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza pod bukami, czasem w czarcich kręgach.
Rather rare, more frequent on plateau. Sporocarps found from summer to autumn, on the ground, in hardwood and mixed forests, particularly under Fagus.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny za młodu, starsze egzemplarze z gorzkimi końcami gałązek, mogą powodować zaburzenia gastryczne.[134]

wybrane okazy · selected collections

#3
jgadek.090808-1
leg. Joanna Gądek
/Biesowice, woj.pomorskie/
#5
jgadek.080821-120890
leg. Joanna Gądek
/Przyjezierze, woj. pomorskie/
#3
ah.070805-73609
leg. Anna Hreczka
/Olchowiec, pow. krośnieński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.461 [26II]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.202 [5]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.102 [9]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4124]
    Ramaria botrytis (Pers.) Ricken · publikacje: Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2003, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa i Gierczyk 2010, Kołodziejczak 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2005e, Halama 2015 , Kozłowska i in. 2015, Karasiński 2016, Spałek 2004, Wojewoda i in. 2016, Świerkosz i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Ramaria botrytis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-04 307014 AD-18 84032 BB-01 117461 CA-57 349041 CA-79 172398 CA-89 220541 CA-98 173720 CB-16 21087 DD-66 72439 FE-57 364792 FF-96 354064

 ID21087  Ramaria botrytis; Kościerzyna, wylot z miasta w stronę Chojnic 300 m od szosy., CB-16; 2005.09.17; Buczyna z domieszką sosny.; W ściółce, na ziemi. Dwa owocniki oddalone 1,5 m, większy i młody.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Drugi raz w tym miejscu spotykam te gałęziaki.
fot. 19365 fot. 19366

ID72439 Ramaria botrytis; Las Łagiewnicki (fragment zwany Serwituty), DD-66; 2007.07.26; prześwietlona dąbrowa z domieszką sosny; na ziemi; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: tak (zostanie wysłany), tak, notatka: nie
uwagi: 6 sztuk w różnym wieku na przestrzeni 4 metrów kwadratowych. w odległości 15 metrów jeszcze dwa osobniki wyrwane z podłoża.
fot. 109496 fot. 109497 fot. 109498 fot. 109499 fot. 109500

 ID84032  Ramaria botrytis; 2,5 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.08.12; las liściasty (Fagus, Quercus); na ziemi ,przy drodze leśnej grupowo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.791, zielnik autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 135377

 ID117461  Ramaria botrytis; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km SE, BB-01; 2008.10.08; Skraj buczyny; na ziemi cztery owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 207964 fot. 207965

ID172398 Ramaria botrytis; las nad torami linii Gdynia - Kościerzyna na północ rezerwatu Kacze łęgi, pow. gdynia, woj. pomorskie, CA-79; 2010.08.24; skarpa lasu bukowo sosnowego; na ziemi 6 owocników; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: tak, tak
uwagi:
fot. 367161 fot. 367162 fot. 367163

 ID173720  Ramaria botrytis; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.09.11; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100911/0100, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 371278

ID220541 Ramaria botrytis; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.08.28; Grab,dąb; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: tak,Grzyby Doliny Strzyży
uwagi: fot. 590206 fot. 590207

 ID307014  Ramaria botrytis; 0,5 km E, Nowy Młyn, przy drodze leśnej z N. Młyna do dębu, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 2017.09.09; las grądowy, skarpa przy drodze leśnej i w lesie w sąsiedztwie drogi leśnej; na ziemi pojedynczo, co najmniej kilkanaście owocników; leg. Michał Smoczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002401, TAK, https://www.bio-forum.pl/messages/33/944173.html, notatka: nie
uwagi: #8061 (20170909MS002)
https://www.bio-forum.pl/messages/33/944173.html
Nadleśnictwo Rzepin, leśnictwo Nowy Młyn, wydzielenie 534j

 ID349041  Ramaria botrytis; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2016/08/14; buk, dąb; ziemia kilka małych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008028, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/869428.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/869429.jpg

 ID354064  Ramaria botrytis; Bartkówka 4km od kościoła na południe, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF-96; 2021.08.18; Las mieszany,buk, dąb, jodła, zawsze pod dębem; na ziemi w listowiu kilka owocników obok siebie,na bardzo małym terenie ok2m na 2 zawsze w tym samym miejscu; leg. Piotr Kozioł; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008696, tak, notatka: nie
uwagi:

 ID364792  Ramaria botrytis; Dębszczyzna 51.023891, 22.469179, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-57; 2020.09.13; Las grabowo-dębowy; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010251, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1167106.html
uwagi: fot. 1400886fot. 1400887

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji