grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Geopora arenicola (Lév.) Kers

Sepultaria arenicola (Lév.) Massee
Geopora arenicola
04.10.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Geopora arenicola
Geopora arenicola

cechy makroskopowe

Owocnik

cechy mikroskopowe

Geopora arenicola
Zarodniki × µm.

wartość

występowanie

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060918.3.06 - Geopora arenicola; okolice Rogowa
060918-3
/okolice Rogowa/ #1
znalezisko 20041004.1.ww - Geopora arenicola; Kotlina Sandomierska
041004-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #5