grzyby.pl

Geopora arenicola (Lév.) Kers

Sepultaria arenicola (Lév.) Massee
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geopora arenicola
Geopora arenicola
Geopora arenicola

cechy makroskopowe

Owocnik

cechy mikroskopowe

Geopora arenicola
Zarodniki × µm.

występowanie

Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#1
06 09 18 - 3
/okolice Rogowa/
#5
ww.041004-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Geopora arenicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE-61 122924 DA-80 338639 DF-85 66509 EC-25 339103 305829

 ID66509  Geopora arenicola; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-85; 2007.05.16; Brzeg lasu (jesion, jawor); na ziemi, czyli na omszonych popiołach około 20 miseczek porozrzucanych pojedynczo i małych (3-4) grupkach na pow. około 3 m2; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/23.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Występowały w miejscu gdzie wcześniej rosły smardze (wyniosły i stożkowany).
Średnica apotecji: do 10 mm,

fot. 96678 fot. 96679

 ID122924  Geopora arenicola; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, kamieniołom wapienia, IV poziom, BE-61; 2008.08.30; kalcyfilna murawa, wśród mchu; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF080830/0005 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/1.03.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID305829 Geopora arenicola; ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.09.24; stare wyrobisko pożwirowe porośnięte sosną; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/948728.html

ID338639 Geopora arenicola; Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2020.11.04; zieleniec, skarpa; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1186575fot. 1186576fot. 1186577

ID339103 Geopora arenicola; ok. 1.5 km na S od miejscowości Kobylaki Korysze, gm. Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2020.11.13; murawa napiaskowa z nalotem sosnowym; ziemia masowo, ponad 100 owocnikow; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1188677 fot. 1188678

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji