takson nie ujęty w czekliście

Ascocoryne albida (Berk.) Seifert