grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold

kropnica nikła
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica śląska (Bacidia silesiaca)kropnica kamienna (Bacidia trachona)