grzyby.pl

Kneiffiella subalutacea (P. Karst.) Jülich et Stalpers

strzępkoząb miękki
Grandinia subalutacea (P. Karst.) Jülich · Hyphodontia subalutacea (P. Karst.) J. Erikss. [główna w czekliście] · Kneiffia subalutacea (P. Karst.) Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na leżących pniach sosny i innych drzew liściastych; od wiosny do jesieni.W lasach różnego typu, na leżących pniach sosny i innych drzew liściastych; od wiosny do jesieni.