grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia atrocandida (Eitner) Migula

kropnica brzeżna
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica jałowcowa (Bacidia arceutina)kropnica Auerswalda (Bacidia auerswaldii)