grzyby.pl

Ramaria rufescens (Schaeff.) Corner

koralówka czerwonawa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na ziemi.W lasach, na ziemi.