grzyby.pl

Exidia pithya (Alb. et Schwein.) Fr.

kisielnica smołowata
Exidia plana var. pitya (Alb. et Schwein.) Krieglst. [🔉 * pla·na *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156211 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki w przeciągu całego roku, na martwych pniach, pniakach i gałęziach drzew iglastych, najczęściej na świerkowych, rzadko na sosnowych lub jodłowych.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Exidia pithya (Alb. et Schwein.) Fr.Exidia plana var. pitya (Alb. et Schwein.) Krieglst. [🔉 * pla·na *](pl) kisielnica smołowata
planus, -a, -um (lat., adj.)
płaski, równy; liczne epitety złożone np. planifolius "płaskolistny", planipetalus "płaskopłatkowy"
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Exidia pithya na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-37 358265 AB-47 328940 AB-54 343604 343857 367759 AB-79 343241 AB-84 282284 AB-85 354839 366145 AB-93 367303 AB-94 277976 367687 AC-09 335880 AC-23 297882 AC-27 357024 AD-18 156211 BD-60 358186 CA-78 183756 CA-86 357552 CA-89 232336 197123 CE-15 209243 CE-16 209245 209247 209228 209246 209242 209226 CE-25 321992 CE-27 208155 208991 208159 195004 CE-28 194744 208157 194790 194746 CE-29 253381 CE-36 207895 CE-37 209007 196229 209040 208154 194691 193054 207885 194686 205153 194682 194690 195000 196232 208164 207894 194681 194689 195639 207887 194692 195640 194679 205155 208161 208434 194684 193056 193052 207890 208162 196087 209006 209090 196051 207893 193051 207889 208163 209089 208160 CE-38 196115 CE-46 208974 208975 208968 208972 207883 208976 208970 208973 208971 208969 CE-47 208993 209005 209004 195152 195153 208994 207886 209003 DA-80 357080 DA-83 366020 DA-95 356513 DA-97 356488 DA-98 356498 366177 DB-05 366620 356600 DB-06 357055 356216 367130 356490 DE-31 321991 DE-35 357585 DE-45 344320 DE-55 358591 361032 361007 197586 DE-65 187184 198125 DG-26 198598 EC-37 282303 FG-22 367344 FG-31 327281

 ID156211  Exidia pithya; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2008.03.08; las świerkowy; na kłodzie świerkowej gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 932 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306425

 ID183756  Exidia pithya; Warzno, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 2011.04.02; Lasek świerkowy z domieszką brzozy,topoli osiki; na gałęziach świerkowych po kilka owocników na kilku gałęziach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001421, tak, notatka: tak-Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 401499

 ID187184  Exidia pithya; 1,5 km NE, Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.06.26; wysokopienny las sosnowy z domieszką dębów i brzóz; fragment z mieszanym podrostem -świerk,dąb,kruszyna; na pniu martwego, stojącego świerka licznie, na wysokości od ok.70cm do ok.3 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001400, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 417102 fot. 417103 fot. 417104

Na tego świerka z tą kisielnicą natrafiłem już 3 października 2010r.
fot. 417105 fot. 417106

ID193051 Exidia pithya; 1,2 km na N-W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.23; las świerkowo-sosnowo-brzozowy; na dwóch uschłych, przewróconych świerkach porozrywane płaty: na jednym drzewie na długości 0,5 m i na drugim drzewie-na długości 0,2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.
fot. 452452 fot. 452453 fot. 452454

ID193052 Exidia pithya; 1 km na N od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.23; zagajnik świerkowy; na 3 uschłych i przewróconych drzewkach płatowo, na każdym drzewku, głównie od dolnej strony; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.
fot. 452458 fot. 452459

ID193054 Exidia pithya; 950 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.24; las mieszany (sosna, grab, brzoza i nieliczne świerki); na uschłym, przewróconym świerku płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 241. Gmina Bolesławiec.
fot. 452474 fot. 452475

ID193056 Exidia pithya; 700 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.26; las świerkowy; na uschłym, stojącym drzewie na długości 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Lasy prywatne zwane Las Wójcki, działka nr 732. Gmina Łubnice.
fot. 452479 fot. 452480

ID194679 Exidia pithya; 800 m na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.28; młodnik sosnowo-świerkowy; na 2 uschłych, przewróconym świerkach w kilku miejscach - placowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 245.
fot. 460989 fot. 460990

ID194681 Exidia pithya; 700 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.28; las bukowo-jodłowy, z domieszką świerka, grabu, brzozy, sosny; na wywróconym, suchym świerku placowo w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 461027 fot. 461028

ID194682 Exidia pithya; 200 m na N od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las sosnowy z gęstym zagajnikiem świerkowym; na przewróconych i stojących, ale uschłych świerkach masowo, placowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Gmina Bolesławiec.
fot. 461032 fot. 461033

ID194684 Exidia pithya; 400 m na S od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las sosnowo-grabowy, rzadko świerki i dęby; na przewróconych i uschłych 2 świerkach placowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec. W lokalizacji podano najbliższą miejscowość, ale w innej gminie.
fot. 461037 fot. 461038

ID194686 Exidia pithya; 1,1 km na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las sosnowo-świerkowy; na leżącym, suchym świerku placowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 233. Gmina Bolesławiec. W lokalizacji podano najbliższą miejscowość, ale w innej gminie.
fot. 461042 fot. 461043

ID194689 Exidia pithya; 1,2 km na N-W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las świerkowo-sosnowy; na leżących i stojących, uschłych świerkach placowo, w wielu miejscach na konarach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 234. Gmina Bolesławiec. W lokalizacji podano najbliższą miejscowość, ale w innej gminie.
fot. 461048 fot. 461049 fot. 461050

ID194690 Exidia pithya; 450 m na N od zabudowań Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.12; zagajnik świerkowy; na stojących i przewróconych świerkach płatowo w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 254. Gmina Bolesławiec.
fot. 461054 fot. 461055

ID194691 Exidia pithya; 1,5 km na N od zabudowań Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.24; las sosnowo-modzrewiowy, nieliczne świerki; na przewróconych i stojących świerkach płatowo w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 243. Gmina Bolesławiec.
fot. 461060 fot. 461061 fot. 461062

ID194692 Exidia pithya; 700 m na W od zabudowań Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.26; las sosnowy, z zagajnikami świerkowymi; na leżącej gałęzi świerkowej placowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 218. Gmina Wieruszów. W lokalizacji podano najbliższą miejscowość, ale w innej gminie.
fot. 461066 fot. 461067

ID194744 Exidia pithya; 1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.25; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami i młodymi świerkami; na suchym, przewróconym świerku płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 76. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". N:51.20.39. E:18.24.44.
fot. 461296 fot. 461297

ID194746 Exidia pithya; 13 km na W od zabudowań Łęki Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.25; młodnik świerkowy; na suchym, stojącym świerku płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 64. Gmina Sokolniki. Przy lokalizacji podano najbliższą miejscowość, ale w innej gminie.
fot. 461304 fot. 461305

ID194790 Exidia pithya; 700 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.09; las sosnowo-bukowo-osikowo-brzozowy, z nielicznymi świerkami; na suchych, stojących świerkach placowo, na kilku świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 77. Gmina Sokolniki.
fot. 461596 fot. 461597

ID195000 Exidia pithya; 1,4 km na S-E od zabudowań Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.15; las świerkowy, z domieszką sosen i jodeł; na suchych, przewróconych świerkach płatowo, w wielu miejscach, na 3 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 180. Gmina Wieruszów.
fot. 462875 fot. 462876 fot. 462877

ID195004 Exidia pithya; 1,2 km na E od zabudowań Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2011.12.15; las sosnowy, rzadko świerki; na sucym, przewróconym świerku płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 181. Gmina Wieruszów.
fot. 462881 fot. 462882

ID195152 Exidia pithya; 900 m na N-E od zabudowań Młyna Papiernia, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2011.12.20; las świerkowo-sosnowy; na suchych, przewróconych i stojacych świerkach płatowo, w wielu miejscach na pniach i konarach, na kilku świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 4. Gmina Byczyna. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie i województwie.
fot. 463627 fot. 463628 fot. 463629

ID195153 Exidia pithya; 750 m na N-E od zabudowań Młyna Papiernia, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2011.12.20; las świerkowo-brzozowy, pojedyncze dęby i sosny;; na suchym, przewróconym świerku; płatowo, na dł. 0,5 m;; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 3. Gmina Byczyna. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie i województwie.
fot. 463633 fot. 463634

ID195639 Exidia pithya; 800 m na S-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.02; las olchowy, rzadko ¶wierki; na stoj±cych, suchych ¶wierkach płatowo na dwóch ¶wierkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 249. Na skraju tzw. Markowej Ł±ki". Gmina Bolesławiec.
fot. 466185 fot. 466186

ID195640 Exidia pithya; 800 m na W od zabudowań Jaworka (Wełny) pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.03; las świerkowo-sosnowy; na ścietym i leżącym na ziemi wierzchołku świerka płatowo na całej długości konaru (3,5m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 240. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 466190 fot. 466191

ID196051 Exidia pithya; 800 m na S-E od zabudowań Gajówki Przywory, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.12; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy; na suchych stojących 2 świerkach i 1 powalonym płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 177. Gmina Czastary. Ta sama lokalizacja co przy zgłoszeniu ID: 196049.
fot. 467864 fot. 467865 fot. 467866

ID196087 Exidia pithya; 400 m na N-W od Leśniczówki Dobrygość, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.01.11; las świerkowo-sosnowy, rzadko dęby; na suchych, stojących i leżących świerkach płatowo, na 4 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Dobrygość oddział 8. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 468014 fot. 468015 fot. 468016

ID196115 Exidia pithya; 200 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.01.14; las sosnowo-świerkowy, z domieszką dębów, brzóz, osik; na suchym, stojącym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Łubnicki''. N:18.12.14; E:18.17.26. Gmina Łubnice.
fot. 468169 fot. 468170 fot. 468171

ID196229 Exidia pithya; 800 m na N-E od zabudowań Kolonia Makowszczyzna pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.13; las sosnowo-dębowy, z domieszką świerków, osik, brzóz; na stojacym i powalonym suchym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójckiƈ km. Gmina Łubnice.
fot. 468770 fot. 468771 fot. 468772

ID196232 Exidia pithya; 900 m na N od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.14; las świerkowo-jodłowy; na ściętym i leżącym na ziemi wierzchołku świerka płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 235. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 468791 fot. 468792

 ID197123  Exidia pithya; TPK Gdańsk Oliwa, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2012.02.29; las iglasty świerk,sosna,modrzew; na gałęziach świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001419, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 473322
forma ochrony Trójmiejski PK

 ID197586  Exidia pithya; 1,7 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2012.03.24; nieduży lasek świerkowo-brzozowy ( fragment większego lasu ) nad leśną rzeczką; na martwym świerku licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001408, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 40,3" N i 19st 18' 55,25" E

fot. 477369 fot. 477370

siedlisko
fot. 477371

 ID198125  Exidia pithya; 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-65; 2012.04.07; mieszane zadrzewienia ( obecnie mocno przetrzebione ) nad ciekiem wodnym -olchy, świerki i sosny; na świerkowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001416, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 48,3" N i 19st 20' 16,3" E

fot. 481227 fot. 481228 fot. 481229

ID198598 Exidia pithya; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2012.04.14; las jodłowo-świerkowy; na opadłych gałęziach świerkowych resupinat; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: masowo na wielu gałązkach
Owocniki:
fot. 484373 fot. 484374 fot. 484375

ID205153 Exidia pithya; 600 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.01; las świerkowy, rzadko brzozy; na suchych pniach i galęziach świerkowych płatowo na kilku drzewach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992 (stary 251). Gmina Bolesławiec.
fot. 517299 fot. 517300 fot. 517301 fot. 517302

ID205155 Exidia pithya; 1,1 km na N od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.10; las mieszany: olchy, sosny, rzadko swierki; na wierzchołku uciętego świerka, leżącego na ziemi płatowo w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 983 (stary 242). Gmina Bolesławiec.
fot. 517307 fot. 517308 fot. 517309

ID207883 Exidia pithya; 2,7 km na W od zabudowań Marianki Siemieńskiej, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.10.01; las świerkowy, rzadko sosny i brzozy; na suchych, stojacych i wywróconych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Marianka oddział 89. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 530461 fot. 530462 fot. 530463

ID207885 Exidia pithya; 500 m na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.12; las sosnowy, pojedyncze świerki; na świerku, suchym, leżącym na ziemi płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 987 (stary 246). Gmina Bolesławiec.
fot. 530468 fot. 530469 fot. 530470

ID207886 Exidia pithya; 1 km na W od zabudowań Piasków, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2012.11.08; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy, czeremchy, dębu; na lężacych na ziemi świerkach płatowo na dwóch świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 11. Gmina Byczyna.
fot. 530475 fot. 530476 fot. 530477

ID207887 Exidia pithya; 750 m na W od Lesniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.10; las sosnowy, z gęstym podszytem świerkowym; na stojących i przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na kilku świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 998 (stary 257). Gmina Bolesławiec.
fot. 530483 fot. 530484 fot. 530485 fot. 530486

ID207889 Exidia pithya; 600 m na S-W od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.10; las sosnowo-świerkowy; na stojących i wywróconych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 1000 (stary 259). Gmina Bolesławiec.
fot. 530496 fot. 530497 fot. 530498 fot. 530499

ID207890 Exidia pithya; 1,5 km na N-E od Leśniczówki Dobrygość, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.11.16; las mieszany: sosna, świerk, dąb, brzoza, czeremcha; na stojących i przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Dobrygość oddział 6. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 530504 fot. 530505 fot. 530506

ID207893 Exidia pithya; 1,4 na N-E od zabudowań Opatowa, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.11.16; las sosnowo-świerkowy, rzadko brzozy; na stojących i przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Dobrygość oddział 29. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 530529 fot. 530530 fot. 530531

ID207894 Exidia pithya; 1,1 km na N-W od Leśniczówki Dobrygość, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.11.16; las sosnowy, z domieszką świerka, czeremchy, dębu; na stojących i przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na 3 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Dobrygość oddział 9. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 530536 fot. 530537 fot. 530538

ID207895 Exidia pithya; 800m na N-W od zabudowań Wesołej, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-36; 2012.11.18; las sosnowy, z domieszką świerka, dębu, brzozy; na leżącym, ściętym wierzchołku świerka płatowo na jednym świerku; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Sulisławice oddział 23. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 530543 fot. 530544 fot. 530545

ID208154 Exidia pithya; 650 m na N-E od Leśniczówki Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.25; las sosnowy, z domieszką świerka; na pniach i gałęziach suchych, przewróconych i stojących świerkach płatowo, w wielu miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 959. Gmina Wieruszów.
fot. 531551 fot. 531552 fot. 531553

ID208155 Exidia pithya; 200 m na S od zabudowań miejscowości Kużaj, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.11.21; las mieszany: olcha, brzoza, sosna, świerk; na przewróconym, ale suchych świerku, zwłaszcza spodniej stronie płatowo, na 1 świerku; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 700. Gmina Galewice.
fot. 531558 fot. 531559 fot. 531560

ID208157 Exidia pithya; 1,5 km na N-Wod zabudowań miejscowości Tyble Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.11.21; las sosnowy, z domieszką świerka, dębu, brzozy; na przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na 4 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 842. Gmina Sokolniki.
fot. 531565 fot. 531566 fot. 531567

ID208159 Exidia pithya; 500 m na S-E od zabudowań Pieczysk (Grześka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.11.25; las mieszany: olcha, brzoza, sosna, świerk, czeremcha; na stojących i przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na 3 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 920. Gmina Wieruszów.
fot. 531573 fot. 531574 fot. 531575 fot. 531576

ID208160 Exidia pithya; 1,1 km na W od zabudowań Przyworów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.25; las sosnowy, z bardzo gęstym podszytem świerkowym, rzadziej debowym i bukowym; na stojących i przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 948. Gmina Wieruszów. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 531581 fot. 531582 fot. 531583

ID208161 Exidia pithya; 500 m na N-W od zabudowań Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.25; las sosnowy, w podszycie świerk i dąb; na przewróconym, ale suchym świerku płatowo, na 1 świerku; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 951. Gmina Wieruszów. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 531587 fot. 531588

ID208162 Exidia pithya; 1,4 km na N-W od zabudowań Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.23; las sosnowy, z podszytem świerka, buku, dębu; na przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 949. Gmina Wieruszów. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 531592 fot. 531593

ID208163 Exidia pithya; 600 m na N-W od zabudowań Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.23; las sosnowo-świerkowy, rzadko brzoza, dąb; na przewróconych, ale suchych świerkach płatowo, na 2 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 947. Gmina Wieruszów. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 531599 fot. 531600 fot. 531601

ID208164 Exidia pithya; 200 m na W od zabudowań Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.25; las sosnowy, rzadko w podszycie świerki, dęby; na przewróconym, suchym świerku płatowo, na 1 świerku; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 950. Gmina Wieruszów. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 531606 fot. 531607 fot. 531608

ID208434 Exidia pithya; 1,1 km na N-E od zabudowań miejscowości Kolonia Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.01; las mieszany: sosna, brzoza, rzadko świerk, dąb, osika; na leżącym, suchym świerku płatowo, na dł. 2,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 1004. Gmina Łubnice.
fot. 532855 fot. 532856 fot. 532857 fot. 532858

ID208968 Exidia pithya; 1,9 km na N-W od zabudowań Komorzna, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; młody las swierkowo-sosnowy, rzadko osiki; na 2 stojących, suchych świerkach płatowo, na pniach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 47. Gmina Wołczyn.
fot. 536876 fot. 536877

ID208969 Exidia pithya; 1,6 km na W od zabudowań Komorzna, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; las świerkowy, rzadko graby; na 3 wywróconych, suchych świerkach płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 59. Gmina Wołczyn.
fot. 536883 fot. 536884 fot. 536885 fot. 536886

ID208970 Exidia pithya; 1,6 km na N-W od zabudowań Kolonia Komorzeńska, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; las świerkowy, domieszka sosny i brzozy; na suchym, ściętym świerku płatowo na pniu i grubszych gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 70. Gmina Wołczyn.
fot. 536892 fot. 536893 fot. 536894 fot. 536895

ID208971 Exidia pithya; 1,4 km na N-W od zabudowań miejscowości Szajdak, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; młody zagajnik świerkowy; na wywróconym, suschym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 78. Gmina Wołczyn.
fot. 536900 fot. 536901 fot. 536902

ID208972 Exidia pithya; 1,5 km na N-W od zabudowań Krzywiczyn, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; las świerkowo-sosnowy, z domieszką buka, grabu, dębu, modrzewia; na ściętym wierzchołku modrzewia płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 92. Gmina Wołczyn.
fot. 536908 fot. 536909 fot. 536910 fot. 536911

ID208973 Exidia pithya; 2,2 km na N od Krzywiczyn, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; las mieszany: sosny, dęby, brzozy, rzadko świerki; na wywróconym, suchym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 85. Gmina Wołczyn.
fot. 536916 fot. 536917 fot. 536918

ID208974 Exidia pithya; 700 m na S-E od Ignacówki Drugiej, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; las sosnowy, z podszytem świerkowym; na złamanym świerku płatowo, tylko w jednym miejscu; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 31. Gmina Wołczyn. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie, powiecie i województwie.
fot. 536923 fot. 536924 fot. 536925

ID208975 Exidia pithya; 400 m na E od zabudowań Ignacówki Drugiej, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; las mieszany: sosny, świerki, buki, brzozy; na wywróconym świerku płatowo na pniu; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Namysłów Leśnictwo Komorzno oddział 29. Gmina Wołczyn. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie, powiecie i województwie.
fot. 536930 fot. 536931 fot. 536932

ID208976 Exidia pithya; 1,1 km na N-W od zabudowań Komorzna, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-46; 2012.12.27; las mieszany: sosna, osika, brzoza, w podszycie świerk; na stojącym, suchym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Ciecierzyn oddział 30. Gmina Wołczyn.
fot. 536937 fot. 536938 fot. 536939

ID208991 Exidia pithya; 700 m na N-W od zabudowań Galewic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.12.05; las sosnowo-świerkowy; na stojących i wywróconych, suchych świerkach płatowo na wielu świerkach, na pniach i gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 711. Gmina Galewice.
fot. 537010 fot. 537011 fot. 537012

ID208993 Exidia pithya; 450 m na S-E od zabudowań Kostowa, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2012.12.28; las mieszany: sosna, olcha, osika, w podszycie świerki; na wywróconych, suchych świerkach płatowo, na 2 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 23. Gmina Byczyna.
fot. 537018 fot. 537019 fot. 537020 fot. 537021

ID208994 Exidia pithya; 1,3 km na S-E od zabudowań Piasków, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2012.12.28; las mieszany: olcha, dąb, sosna, w podszycie świerk; na wywróconym, suchym świerku w jednym miejscu na pniu, 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 15. Gmina Byczyna.
fot. 537026 fot. 537027 fot. 537028

ID209003 Exidia pithya; 1,8 km na S-E od zabudowań Piasków, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2012.12.28; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; na suchych, stojących świerkach płatowo, na pniach 3 świerków; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 9. Gmina Byczyna.
fot. 537087 fot. 537088 fot. 537089 fot. 537090

ID209004 Exidia pithya; 2,1 km na N-W od zabudowań miejscowości Borki, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2012.12.28; las świerkowy; na suchym, stojącym świerku płatowo, w kilku miejscach na pniu; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 8. Gmina Byczyna.
fot. 537095 fot. 537096 fot. 537097

ID209005 Exidia pithya; 900 m na N-W od zabudowań miejscowości Borki, pow. kluczborski, woj. łódzkie, CE-47; 2012.12.28; las świerkowy, rzadko brzoza i sosna; na wywróconych, suchych świerkach płatowo, na pniach i gałęziach kilku świerków; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 12. Gmina Byczyna.
fot. 537103 fot. 537104 fot. 537105 fot. 537106

ID209006 Exidia pithya; 700 m na N od zabudowań Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.28; las sosnowy, z domieszką świerka, brzóz; na suchym, wywróconym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 930. Gmina Wieruszów.
fot. 537111 fot. 537112 fot. 537113

ID209007 Exidia pithya; 900 m na N-W od zabudowań Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.28; las sosnowy, z domieszką świerka w podszycie; na wywróconym, suchym świerku masowo, płatowo na pniu i gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 933. Gmina Wieruszów.
fot. 537119 fot. 537120 fot. 537121 fot. 537122

ID209040 Exidia pithya; 1,1 km na N-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.23; las sosnowy, z podszytem świerkowym; na wywróconym, suchym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 993. Gmina Bolesławiec.
fot. 537207 fot. 537208 fot. 537209

ID209089 Exidia pithya; 400 m na N od Leśniczówki Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.29; las sosnowy, z podszytem świerkowym; na wywróconych, suchych świerkach płatowo, na 4 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 966. Gmina Wieruszów.
fot. 537561 fot. 537562 fot. 537563 fot. 537564

ID209090 Exidia pithya; 800 m na N-W od zabudowań Leśniczówki Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.29; las sosnowy, z domieszką świerka, brzozy; na leżącym, ściętym wierzchołku świerka płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 961. Gmina Wieruszów.
fot. 537569 fot. 537570 fot. 537571

ID209226 Exidia pithya; 400 m na S-W od zabudowań Prztocznicy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2012.12.31; las sosnowo-jodłowo-świerkowy, z domieszką buka; na wywróconycy i stojących, suchych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska oddział 352. Gmina Doruchów.
fot. 537639 fot. 537640 fot. 537641

ID209228 Exidia pithya; 100 m na N od Leśniczówki Pieczyska, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2012.12.31; las świerkowy, z domieszką jodły i buka; na leżących, suchych świerkach płatowo, na wielu świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska oddział 353. Gmina Doruchów.
fot. 537647 fot. 537648 fot. 537649

ID209242 Exidia pithya; 700 m na N od zabudowań Leśniczówki Pieczyska, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2012.12.31; las sosnowy, z domieszka jodły, buka i dębu, w podszycie świerk; na wywróconych, suchych świerkach płatowo, na 4 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska oddział 349. Gmina Doruchów.
fot. 537722 fot. 537723 fot. 537724

ID209243 Exidia pithya; 800 m na N-W od zabudowań Przytocznicy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-15; 2012.12.31; las sosnowy, w obniżeniu terenu kępa świerków; na leżącym, suchym świerku płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska oddział 348. Gmina Doruchów.
fot. 537730 fot. 537731 fot. 537732

ID209245 Exidia pithya; 100 m na N od zabudowań osady Jagusia, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2012.12.31; las sosnowy, z domieszką świerka i buka, w podszycie jodła i modrzew; na wywróconym ,suchym świerku i ściętym wierzchołku świerka płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska oddział 344. Gmina Doruchów.
fot. 537763 fot. 537764

ID209246 Exidia pithya; 500 m na E od Gajówki Jagusia, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2012.12.31; las sosnowo-świerkowy, rzadko brzozy; na wywróconych, suchych świerkach płatowo, na 5 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Przytocznica oddział 330. Gmina Doruchów.
fot. 537772 fot. 537773 fot. 537774

ID209247 Exidia pithya; 900 m na N-W od Leśniczówki Pieczyska, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2012.12.31; las sosnowy, z kępą świerków; na wywróconych i stojących, ale suchych świerkach płatowo, na 2 świerkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska oddział 350. Gmina Doruchów.
fot. 537785 fot. 537786 fot. 537787

ID232336 Exidia pithya; TPK Gdańsk Rezerwat Źródliska w Dolinie Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2014.02.24; świerk, olsza szara; gałęzie świerka kilkadziesiąt; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak spis grzybów rezerwatu Dolina Ewy
uwagi: fot. 652230

ID253381 Exidia pithya; 1,1 km na S-W od zabudowań Łęki Duże, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-29; 2014.11.07; las ¶wierkowy z domieszk± sosny; na suchych ¶wierkach płatowo, na dwóch ¶wierkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Sokolniki, oddział 818. Gmina Lututów.
fot. 730197 fot. 730198 fot. 730199 fot. 730200

 ID277976  Exidia pithya; 2 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.03.28; młodnik świerkowy; na uschniętym młodym świerku w grupie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000774, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 829008 fot. 829009

 ID282284  Exidia pithya; Puszcza Bukowa, 1,2 km na SE od węzła autostrady A6 w Kijewie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2016.04.02; drągowina świerkowa; na gałęzi świerkowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001079, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 844298 fot. 844299

 ID282303  Exidia pithya; ok1.3km na S od miejscowości Łazy,na S od DW544, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC-37; 2016.05.02; Bór w typie świeżego; Na leżącym świerku rozpostarty; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001629, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844348fot. 844349

ID297882 Exidia pithya; 1,8 km na N od Swobnicy, gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-23; 2017.03.05; ekoton przyjeziornego olsu i drzewostanu iglastego (So, Dg); na opadłej gałęzi daglezji kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 911125 fot. 911126

ID321991 Exidia pithya; 1 km na NE od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2019.02.15; las sosnowy z kepami swierka; na pniach i gałeziach swierka płatowo, na wielu drzewach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wysle kustoszowi, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Wielun, Lesnictwo Jodłowiec, oddział 163.
fot. 1052050 fot. 1052051 fot. 1052052 fot. 1052053 fot. 1052054

ID321992 Exidia pithya; 200 m na N od Czermina, pow. Kepno, woj. wielkopolskie, CE-25; 2019.02.17; las swierkowy, z domieszka sosny i brzozy; na pniach i gałeziach swierka płatowo, na wielu drzewach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wysle kustoszowi, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Sycow, Lesnictwo Marcinki, oddział 113.
fot. 1052061 fot. 1052062 fot. 1052063 fot. 1052064 fot. 1052065

ID327281 Exidia pithya; Huta Polańska, szlak na Ciechanię (nieistniejąca wieś), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-31; 2019.11.03; szpaler świerków przy leśnej drodze; na leżącym, młodym świerku kilkadziesiąt małych owocników punktowo na pniu; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1109236 fot. 1109237

ID328940 Exidia pithya; Mszar koło Wyszogóry, 1,3 km na SW od Wyszogóry w gminie Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-47; 2020.01.18; las mieszany wilgotny (Brz, Tp os, Db, So, Św); na leżących na ziemi gałęziach świerkowych w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1122233 fot. 1122234 fot. 1122235

ID335880 Exidia pithya; prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-09; 2020.09.19; drzewostan świerkowy z domieszkami; na kłodzie młodego Picea abies w grupie - kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1170428 fot. 1170429 fot. 1170430 fot. 1170431

ID343241 Exidia pithya; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Górna Ukleja), 1,6 km na SW od Cieszyna, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB-79; 2021.03.20; buczyna z domieszką Brz i Św; na złomie Picea abies rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212837 fot. 1212838 fot. 1212839
zarodniki: 14,5-19,4 x 4,1-6 µm (średnio 17,2 x 5,3 µm)
fot. 1212840

ID343604 Exidia pithya; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2,3 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.03.28; okrajek boru świerkowego; na gałęziach złamanego Picea abies rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1215695 fot. 1215696

ID343857 Exidia pithya; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 1,3 km na SE od osady leśnej Machowica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.04.13; bór świerkowy; na gałęziach Picea abies rozpostarty - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1217919 fot. 1217920 fot. 1217921

ID344320 Exidia pithya; 1 km SE od wsi Galonki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.04.10; śródpolny lasek świerkowy; na świerkowych gałęziach pozostawionych po wycince dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 7' 30,5" N 19st 24' 38,8" E

fot. 1221126 fot. 1221127 fot. 1221128

owocniki po namoczeniu
fot. 1221129 fot. 1221130 fot. 1221131

ID354839 Exidia pithya; ZPK Torfowisko Reptowo,1,0km na pnzach od Reptowa, odz.747, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2022.01.14; brzezina bagienna z sosną; leżąca kłoda świerkowa rozpostarty 50-10cm; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1307737.html
Kisielnica smołowatafot. 1308576

ID356216 Exidia pithya; Elbląg - Dąbrowa, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.03.04; Las mieszany, w tym miejscu głównie świerk; Na dwóch złomach świerka, na pniu i gałęziach kilkadziesiąt pojedynczych łatek i większe płachty; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński, potw. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°11'14.8"N 19°27'39.6"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1320009.html

ID356488 Exidia pithya; Rychnowy, 1,1 km E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-97; 2022.03.13; Niewielki borek sosnowy w lesie liściastym; na 2 kłodach ściętych młodych świerków i na 1 zamarłym stojącym świerku licznie, kilkadziesiąt małych i większych łatek; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°15'24.7"N 19°38'08.5"E

fot. 1323715fot. 1323716fot. 1323717fot. 1323718fot. 1323719

ID356490 Exidia pithya; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.03.18; Niewielki borek świerkowy w lesie liściastym; na 2 kłodach ściętych młodych świerków kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°11'00.3"N 19°28'13.4"E

fot. 1323726fot. 1323727fot. 1323728fot. 1323729fot. 1323730

 ID356498  Exidia pithya; Pierzchały, 2 km NNE, rezerwat Ostoja bobrów nad rzeką Pasłęką, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2022.03.20; Niewielki bór świerkowy 40-50 l.; Na wywrocie świerkowym kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°18'55.5"N 19°50'51.1"E

fot. 1323790fot. 1323791fot. 1323792fot. 1323793fot. 1323794fot. 1323795

ID356513 Exidia pithya; Elbląg - Próchnik, 1 km W, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.03.22; Las mieszany, w tym miejscu wyłącznie świerk; na młodym uschniętym świerku kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'37.8"N 19°26'01.7"E

fot. 1324209fot. 1324210fot. 1324211

ID356600 Exidia pithya; Elbląg, Pd. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.03.28; Kępa świerków w lesie mieszanym (Db, Tp, Ol, Kl i inne); Na wywrocie świerkowym, uschniętym, ale jeszcze z korą kilkanaście mniejszych i większych owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'13.7"N 19°26'54.6"E

fot. 1325515fot. 1325516fot. 1325517fot. 1325518

ID357024 Exidia pithya; Równina Pyrzycka (prop. rez. Wołdowo), 1 km na S od Wołdowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.04.11; grąd; na gałęzi Picea abies w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1330759 fot. 1330760 fot. 1330761 fot. 1330762

ID357055 Exidia pithya; Elbląg – Jelenia Dolina (wydz. 253d), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.04.20; Las mieszany Św, Brz, Md, Db; na młodym wywrocie świerkowym wiele małych łatek i nieco większych (do 5 cm) na długości ok. 7 m. na górze i bokach pnia; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'48.9"N 19°30'03.4"E

fot. 1331011 fot. 1331012 fot. 1331013 fot. 1331014 fot. 1331015

ID357080 Exidia pithya; Gdańsk, TPK, Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.04.19; las mieszany z osiką, brzozą, bukiem, dębem, jaworem, sosną, świerkiem, modrzewiem; na korze suchej gałęzi świerka kilkadziesiąt owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1330947.htmlfot. 1331180fot. 1331181

ID357552 Exidia pythia; Kamienicki Młyn, k. punktu widokowego Zamkowa Góra, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2022.05.08; fragment świerczyny; na suchym pniu młodego świerka wiele owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1335843

ID357585 Exidia pithya; 1,3 km N od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.04.23; las mieszany -sosna, świerk, brzoza, jesion i inne; na pozostawionych po wycince gałęziach świerkowych licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 6,7" N 19st 23' 39,3" E

fot. 1336107 fot. 1336108 fot. 1336109 fot. 1336110 fot. 1336111

ID358186 Exidia pithya; Ok.5 km na W od Nowej Soli, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD-60; 2022.05.31; Las mieszany.I liściasty i iglasty.; Na gałęzi świerkowej Kilka owocników.; leg. Iwona Burzynska; det. Iwona Burzynska; eksykat: Tak,będzie wysłany do kustosza ., Tak.
uwagi: fot. 1342684 fot. 1342685

ID358265 Exidia pithya; Równina Gryficka, 2,3 km na SE od Świeszewa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-37; 2022.05.16; bór świerkowy z domieszką Bk; na gałęziach Picea abies rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1343676 fot. 1343677 fot. 1343678

ID358591 Exidia pithya; 1 km S od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.06.12; świerkowo-sosnowy fragment lasu mieszanego; na gałęziach pozostawionych po wycince kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 50,3" N 19st 22' 39" E

fot. 1347149 fot. 1347150 fot. 1347151 fot. 1347152

ID361007 Exidia pithya; 1,3 km SW od dz. Stobiecko Miejskie ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.13; mały, śródleśny młodnik świerkowy; na pniu padłego świerka i na leżącej na ziemi gałęzi świerkowej licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,068682 19,378974

fot. 1371266 fot. 1371267 fot. 1371268 fot. 1371269 fot. 1371270

ID361032 Exidia pithya; 0,7 km NE od wsi Lipie; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.08; bór sosnowy; na padłym, młodym świerku grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,047253 19,404847

fot. 1371531 fot. 1371532 fot. 1371533

ID366020 Exidia pithya; Jantar (Mierzeja Wiślana), między ul. Brzozową a Morską, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-83; 2023.01.28; nadmorski bór mieszany; na młodziutkim wywrocie świerku w kilku miejscach, kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°20'18.1"N 19°02'14.3"E

fot. 1410228 fot. 1410229 fot. 1410230 fot. 1410231 fot. 1410232

ID366145 Exidia pithya; ZPK Torfowisko Reptowo, 1,2 km na NW od Reptowa, gm. Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2022.02.04; brzezina bagienna So, Brz, Św; kłoda Picea abies licznie wzdłuż pnia, na korowinie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Nadl. Kliniska, Leśn. Niedźwiedź, odz. 748
Obszar Natura 2000 Torfowisko Reptowo, ZPK Torfowisko Reptowofot. 1411818fot. 1411819fot. 1411820

ID366177 Exidia pithya; Chruściel, 500 m. NW od węzła Braniewo Południe na drodze S22, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2023.02.12; wilgotny las mieszany (Św, So, Brz, Bk); na uschniętym wywrocie młodego świerka kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°17'26.6"N 19°47'05.8"E

fot. 1412216 fot. 1412217 fot. 1412218 fot. 1412219 fot. 1412220 fot. 1412221

ID366620 Exidia pithya; Elbląg - Krasny Las, 200 m. NE od parkingu przy ul. Fromborskie, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.03.12; Las mieszany Db, Brz, Św, So, Bk, Md; Na wywrocie świerka po kilka-kilkanaście owocników w 2 miejscach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'42.8"N 19°27'23.5"E

fot. 1417089 fot. 1417090 fot. 1417091 fot. 1417092

ID367130 Exidia pithya; Elbląg - Jelenia Dolina, 200 m. SW od pn. skraju jez. Starego (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2023.04.01; buczyna z dodatkami, w tym miejscu niewielkie skupisko świerków; na młodym złomie świerkowym licznie, niemal na całej długości pnia, na korze; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'20.5"N 19°29'37.0"E

fot. 1422052 fot. 1422053 fot. 1422054 fot. 1422055

ID367303 Exidia pithya; Wzgórza Bukowe (SzPK, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2023.04.13; las mieszany (Tp os, Brz, Św); na leżącej na ziemi żerdzi Picea abies kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1424309 fot. 1424310 fot. 1424311

ID367344 Exidia pithya; Trzciana (Dziurcz - szczyt) - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2023.04.13; las głównie jodłowy, miejscami młody buk, leszczyna, wierzba, olcha, grab, brzoza i in.; zasiedlone kilka gałęzi złomu jodłowego. masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1424725 fot. 1424726 fot. 1424727 fot. 1424728 fot. 1424729

ID367687 Exidia pithya; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,8 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2023.04.15; bór mieszany (Św, Brz); na żerdzi Picea abies kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1428368 fot. 1428369 fot. 1428370

ID367759 Exidia pithya; Równina Goleniowska (prop. rez. Przełomowa dolina Gowienicy), 2,1 km NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2023.05.01; bór mieszany; kłoda i gałęzie Picea abies kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1429148 fot. 1429149 fot. 1429150

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji