grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia fraxinea Lönnr.

kropnica jesionowa
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica guaninkowa (Bacidia coprodes)kropnica Friesa (Bacidia friesiana)