grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Ozenda & Clauzade

kropnica laurowa
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica opuszczona (Bacidia incompta)kropnica wielobarwna (Bacidia polychroa)