grzyby.pl

Hygrocybe russocoriacea (Berk. et Jos.K. Miller) P.D. Orton et Watling

kopułek juchtowaty
Camarophyllus russocoriaceus (Berk. & T.K. Mill.) J.E. Lange [główna w czekliście] · Hygrophorus russocoriaceus Berk. & T.K. Mill.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pastwiskach, łąkach, polanach leśnych, w zaroślach i ogrodach botanicznych; na ziemi; wrzesień-listopad.Na pastwiskach, łąkach, polanach leśnych, w zaroślach i ogrodach botanicznych; na ziemi; wrzesień-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem