grzyby.pl

Tomentella subtestacea (Bourdot et Galzin) Svrček

kutnerka gliniasta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellakutnerka podlaska (Tomentella stuposa)Tomentella atroarenicolor

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, na opadłych gałązkach; jesienią.W lasach liściastych, na opadłych gałązkach; jesienią.