grzyby.pl

Fam. Cyphellaceae

kielisznikowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈