grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona ścisła (I.48); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

krążkówka żyłkowana
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
pokrój; 12.04.2002, Czechy, Brandys; copyright © by Mírek Junek
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)

owocnik

Owocnik półkulisty, miseczkowaty, także nieregularny, do płaskiego, rozpostartego, 60 – 200 (250) mm średnicy; wewnętrzna strona ochrowa, żółobrązowa, jasnobrązowa, cynamonowobrązowa, żyłkowana z żyłkami zbiegającymi ku centrum; zewnętrzna powierzchnia omszona, biaława do ochrowej ze zbiegającymi żyłkami łączącymi się w króki, zagłębiony w podłożu trzon; brzeg podwinięty.

space

Fruitbody hemispherical, cup-like, also irregular, to flat, resupinate, 60 – 200 (250) mm in diameter; inner surface ochre, yellow-brown, light brown, cinnamon-brown, venose with veins running to the centre, outer surface pubescent, whitish to ochre with decurrent veins joined together to form a short, buried in the substrate, stalk; margin incurved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne, bez kropli tłuszczu, 19 – 23 x 12 – 13 µm.

Spore print white. Spores hyaline, smooth, ellipsoid, without an oil drop, 19 – 23 x 12 – 13 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.48 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadko. Owocniki wyrastają wiosną, pojedynczo lub w grupach, na ziemi, w lasach i parkach, preferuje gleby wapienne, także w dolinach rzek, na glebach ciężkich, ilastych, wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych i porosłych mchami.

Rare. Sporocarps found in spring, solitary or gregarious, terrestrial, in forests and park grounds; calciphilous, also in river valleys, on heavy loamy soils, among herbaceous vegetation; hydrophilous and muscicolous.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalna, smaczna. W Polsce podlega ochronie.

Edible.

uwagi

Jest sporo podobnie wyglądających grzybów, jednak bez zapachu chloru i zwykle mniejszych np. Discina perlata, wyrastająca na rozkładającym się drewnie drzew iglastych lub w ich pobliżu.

There is a number of similarly looking fungi, but without chlorine odour and usually smaller e.g. Discina perlata, which grows on decaying conifer wood or in its proximity.