grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Morchellaceae »

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

krążkówka żyłkowana
Disciotis venosa (Pers.) Boud. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
pokrój; 12.04.2002, Czechy, Brandys; copyright © by Mírek Junek
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)

owocnik

Owocnik półkulisty, miseczkowaty, także nieregularny, do płaskiego, rozpostartego, 60-200 (250) mm średnicy; wewnętrzna strona ochrowa, żółobrązowa, jasnobrązowa, cynamonowobrązowa, żyłkowana z żyłkami zbiegającymi ku centrum; zewnętrzna powierzchnia omszona, biaława do ochrowej ze zbiegającymi żyłkami łączącymi się w króki, zagłębiony w podłożu trzon; brzeg podwinięty.

Miąższ kruchy, 3-10 mm grubości; o wyraźnym zapachu chloru; smak łagodny.Owocnik półkulisty, miseczkowaty, także nieregularny, do płaskiego, rozpostartego, 60-200 (250) mm średnicy; wewnętrzna strona ochrowa, żółobrązowa, jasnobrązowa, cynamonowobrązowa, żyłkowana z żyłkami zbiegającymi ku centrum; zewnętrzna powierzchnia omszona, biaława do ochrowej ze zbiegającymi żyłkami łączącymi się w króki, zagłębiony w podłożu trzon; brzeg podwinięty.

space

Fruitbody hemispherical, cup-like, also irregular, to flat, resupinate, 60-200 (250) mm in diameter; inner surface ochre, yellow-brown, light brown, cinnamon-brown, venose with veins running to the centre, outer surface pubescent, whitish to ochre with decurrent veins joined together to form a short, buried in the substrate, stalk; margin incurved.

Flesh fragile, 3-10 mm thick; with a distinct chlorine smell; taste mild.

Fruitbody hemispherical, cup-like, also irregular, to flat, resupinate, 60-200 (250) mm in diameter; inner surface ochre, yellow-brown, light brown, cinnamon-brown, venose with veins running to the centre, outer surface pubescent, whitish to ochre with decurrent veins joined together to form a short, buried in the substrate, stalk; margin incurved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne, bez kropli tłuszczu, 19-23 x 12-13 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne, bez kropli tłuszczu, 19-23 x 12-13 µm.
Spore print white. Spores hyaline, smooth, ellipsoid, without an oil drop, 19-23 x 12-13 µm.
Spore print white. Spores hyaline, smooth, ellipsoid, without an oil drop, 19-23 x 12-13 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.48 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadko. Owocniki wyrastają wiosną, pojedynczo lub w grupach, na ziem i na spróchniałym drewnie, w lasach i parkach, preferuje gleby wapienne, także w dolinach rzek, na glebach ciężkich, ilastych, wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych i porosłych mchami.Rzadko. Owocniki wyrastają wiosną, pojedynczo lub w grupach, na ziem i na spróchniałym drewnie, w lasach i parkach, preferuje gleby wapienne, także w dolinach rzek, na glebach ciężkich, ilastych, wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych i porosłych mchami.
Rare. Sporocarps found in spring, solitary or gregarious, terrestrial, in forests and park grounds; calciphilous, also in river valleys, on heavy loamy soils, among herbaceous vegetation; hydrophilous and muscicolous.
Rare. Sporocarps found in spring, solitary or gregarious, terrestrial, in forests and park grounds; calciphilous, also in river valleys, on heavy loamy soils, among herbaceous vegetation; hydrophilous and muscicolous.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna, smaczna. W Polsce podlega ochronie.Jadalna, smaczna. W Polsce podlega ochronie.
Edible.
Edible.
Jest sporo podobnie wyglądających grzybów, jednak bez zapachu chloru i zwykle mniejszych np. Discina perlata, wyrastająca na rozkładającym się drewnie drzew iglastych lub w ich pobliżu.Jest sporo podobnie wyglądających grzybów, jednak bez zapachu chloru i zwykle mniejszych np. Discina perlata, wyrastająca na rozkładającym się drewnie drzew iglastych lub w ich pobliżu.
There is a number of similarly looking fungi, but without chlorine odour and usually smaller e.g. Discina perlata, which grows on decaying conifer wood or in its proximity.
There is a number of similarly looking fungi, but without chlorine odour and usually smaller e.g. Discina perlata, which grows on decaying conifer wood or in its proximity.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080501.2.08 - Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana); Bieszczady
080501-2
/Bieszczady/ #2