grzyby.pl

Leccinellum crocipodium (Letell.) Della Maggiora et Trassin.

koźlarek bruzdkowany, koźlarz bruzdkowany
Boletus tessellatus Gill. · Krombholziella crocipodia (Letell.) Maire · Leccinum crocipodium (Letell.) Watling · Leccinum luteoporum (Bouchinot) Šutara · Leccinum nigrescens (Richon et Roze) Singer · Leccinum tesselatum (O.Kuntze) Rauschert, orth.var. [główna w czekliście] · Leccinum tessellatum (Rostk.) Rauschert · Leccinum tessulatum (O.Kuntze) Rauschert
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
12.07.2007, pow. kielecki; copyright © by Marcin Fałdziński
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)

opis

Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Kapelusz w miarę rozwoju bladożółtawy, jakrawo-cytrynowo-żółtawy, pomarańczowo-żółtawy, żółobrązowy, brudno-ciemno-brązowy, w miejscach uciśniętych ciemniejący; 50-200 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem poduszkowaty; powierzchnia aksamitna, filcowata, u dojrzałych owocników zwykle popękana na duże poletka oddzielone szerokimi jaśniejszymi rysami.
Pory początkowo jasnożółte, potem cytrynowożółte, z wiekiem oliwkowożółte, oliwkowobrązowe, uciśnięte fioletowieją i brązowieją. Rurki cytrynowożółte, z wiekiem szarożółtawe do brudno-oliwkowo-brązowych.
Trzon początkowo blado-cytrynowo-żółtawy, z wiekiem brudnobiaławy; 50-200 x 10-25 mm, wrzecionowaty (w środkowej części najgrubszy); powierzchnia z drobnymi ciemnymi kosmkami, w górnej części wzdłużnie bruzdowana.
Miąższ białawy, bladocytrynowy, cytrynowo-żółty; na cięciu czerwieniejący, różowiejący i szybko czerniejący, czasem z przejściem przez odcień liliowy lub błękitny.
Reakcje makrochemiczne miąższu: z FeSO4 zielona, z formaliną żywo różowa, z KOH brązowo pomarańczowa.Kapelusz w miarę rozwoju bladożółtawy, jakrawo-cytrynowo-żółtawy, pomarańczowo-żółtawy, żółobrązowy, brudno-ciemno-brązowy, w miejscach uciśniętych ciemniejący; 50-200 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem poduszkowaty; powierzchnia aksamitna, filcowata, u dojrzałych owocników zwykle popękana na duże poletka oddzielone szerokimi jaśniejszymi rysami.
Pory początkowo jasnożółte, potem cytrynowożółte, z wiekiem oliwkowożółte, oliwkowobrązowe, uciśnięte fioletowieją i brązowieją. Rurki cytrynowożółte, z wiekiem szarożółtawe do brudno-oliwkowo-brązowych.
Trzon początkowo blado-cytrynowo-żółtawy, z wiekiem brudnobiaławy; 50-200 x 10-25 mm, wrzecionowaty (w środkowej części najgrubszy); powierzchnia z drobnymi ciemnymi kosmkami, w górnej części wzdłużnie bruzdowana.
Miąższ białawy, bladocytrynowy, cytrynowo-żółty; na cięciu czerwieniejący, różowiejący i szybko czerniejący, czasem z przejściem przez odcień liliowy lub błękitny.
Reakcje makrochemiczne miąższu: z FeSO4 zielona, z formaliną żywo różowa, z KOH brązowo pomarańczowa.

Pileus on maturating becoming pale-yellowish, bright lemon-yellowish, orange-yellowish, yellow-brown, dingy brown, when bruised becoming dark; 50-200 mm in diameter, hemispherical, with age pulvinate; surface velutinous, tomentose, in mature sporocarps usually areolate with large fields separated by thick light-coloured lines.
Pores initially light-yellow, later lemon yellow, with age olive-yellow, olive-brown, bruising violet and brown. Tubes lemon yellow, with age gray-yellowish to dingy olive-brown.
Stipe initially pale lemon-yellowish, with age gray-whitish; 50-200 x 10-25 mm, fusiform (broadest in the middle); surface with fine dark fibrils, upper part longitudinally striate.
Flesh whitish, pale lemon, lemon-yellow; on cutting turning red, pink and quickly black, sometimes with the intermediate lilac or blue hue.
Macro-chemical reactions of the flesh: with FeSO44 green, with formalin bright pink, with KOH brown-orange.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brudno-żółto-brązowy. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, 12-18 x 6-8 µm.Wysyp zarodników brudno-żółto-brązowy. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, 12-18 x 6-8 µm.
Spore print dingy yellow-brown. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, 12-18 x 6-8 µm.
Spore print dingy yellow-brown. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, 12-18 x 6-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Rzadki. Pojedynczo lub w grupach, pod brzozami, bukami, dębami, grabami na ciepłych stanowiskach; latem.Rzadki. Pojedynczo lub w grupach, pod brzozami, bukami, dębami, grabami na ciepłych stanowiskach; latem.

Rare. Solitary or gregarious, under birch, beech, oaks, hornbeam in warm places.

space

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny. [105]Jadalny. [105]
Edible.
Edible.
Jest to dość charakterystyczny gatunek gdy zwróci się uwagę na młode egzemplarze i ich cytrynowożółtą barwę, także porów (jedyny taki gatunek wśród koźlarzy). Gdy zwróci się uwagę jedynie na kapelusz może na pierwszy rzut oka przypominać koźlarza grabowego (Leccinellum pseudoscabrum).Jest to dość charakterystyczny gatunek gdy zwróci się uwagę na młode egzemplarze i ich cytrynowożółtą barwę, także porów (jedyny taki gatunek wśród koźlarzy). Gdy zwróci się uwagę jedynie na kapelusz może na pierwszy rzut oka przypominać koźlarza grabowego (Leccinellum pseudoscabrum).
It is a quite characteristic species especially as far as young specimens are concerned, due to their lemon yellow colour, including the pores (the only such species among Leccinum). As for the cap, it can remind of koźlarek grabowy (Leccinellum pseudoscabrum).
It is a quite characteristic species especially as far as young specimens are concerned, due to their lemon yellow colour, including the pores (the only such species among Leccinum). As for the cap, it can remind of koźlarek grabowy (Leccinellum pseudoscabrum).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070712.71138.mf - Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany); pow. kielecki
070712-71138
leg. Marcin Fałdziński
/pow. kielecki/ #42
znalezisko 20070825.75335.mf - Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany); pow. kielecki
070825-75335
leg. Marcin Fałdziński
/pow. kielecki/ #15