grzyby.pl

Leccinellum crocipodium (Letell.) Della Maggiora et Trassin.

koźlarek bruzdkowany, koźlarz bruzdkowany
Leccinum crocipodium (Letell.) Watling · Leccinum nigrescens (Rich. et Roze) Sing · Boletus tesselatus Gill. · Leccinum tesselatum?
Leccinum Leccinum Leccinum LeccinumLeccinumkoźlarz grabowy (Leccinellum pseudoscabrum)koźlarz topolowy (Leccinum duriusculum)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
12.07.2007, pow. kielecki; copyright © by Marcin Fałdziński
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)

opis

Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Kapelusz w miarę rozwoju bladożółtawy, jakrawo-cytrynowo-żółtawy, pomarańczowo-żółtawy, żółobrązowy, brudno-ciemno-brązowy, w miejscach uciśniętych ciemniejący; 50 – 200 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem poduszkowaty; powierzchnia aksamitna, filcowata, u dojrzałych owocników zwykle popękana na duże poletka oddzielone szerokimi jaśniejszymi rysami.
Pory początkowo jasnożółte, potem cytrynowożółte, z wiekiem oliwkowożółte, oliwkowobrązowe, uciśnięte fioletowieją i brązowieją. Rurki cytrynowożółte, z wiekiem szarożółtawe do brudno-oliwkowo-brązowych.
Trzon początkowo blado-cytrynowo-żółtawy, z wiekiem brudnobiaławy; 50 – 200 x 10 – 25 mm, wrzecionowaty (w środkowej części najgrubszy); powierzchnia z drobnymi ciemnymi kosmkami, w górnej części wzdłużnie bruzdowana.
Miąższ białawy, bladocytrynowy, cytrynowo-żółty; na cięciu czerwieniejący, różowiejący i szybko czerniejący, czasem z przejściem przez odcień liliowy lub błękitny.
Reakcje makrochemiczne miąższu: z FeSO4 zielona, z formaliną żywo różowa, z KOH brązowo pomarańczowa.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brudno-żółto-brązowy. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, 12 – 18 x 6 – 8 µm.

Spore print dingy yellow-brown. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, 12 – 18 x 6 – 8 µm.

występowanie

Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany)
Rzadki. Pojedynczo lub w grupach, pod brzozami, bukami, dębami, grabami na ciepłych stanowiskach.

space

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Jest to dość charakterystyczny gatunek gdy zwróci się uwagę na młode egzemplarze i ich cytrynowożółtą barwę, także porów (jedyny taki gatunek wśród koźlarzy). Gdy zwróci się uwagę jedynie na kapelusz może na pierwszy rzut oka przypominać koźlarz grabowy (Leccinellum pseudoscabrum).

It is a quite characteristic species especially as far as young specimens are concerned, due to their lemon yellow colour, including the pores (the only such species among Leccinum). As for the cap, it can remind of koźlarz grabowy (Leccinellum pseudoscabrum).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070712.71138.mf - Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany); pow. kielecki
070712-71138
leg. Marcin Fałdziński
/pow. kielecki/ #42
znalezisko 20070825.75335.mf - Leccinellum crocipodium (koźlarek bruzdkowany); pow. kielecki
070825-75335
leg. Marcin Fałdziński
/pow. kielecki/ #15