grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Bacidia bagliettoana (A. Massal. et De Not.) Jatta

kropnica Baglietta kropnica mchowa
Bacidia muscorum (Ach.), Mudd
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica jałowcowa (Bacidia arceutina)