grzyby.pl

Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst.

kosmatek strzępiastobrzegi
Ripartites helomorpha (Fr.) P. Karst. · Ripartites helomorphus (Fr.) P. Karst. orth.var. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podany w czekliście[105] Ripartites helomorphus (Fr.) P. Karst. "kosmatek jasnoblaszkowy" to wg Mycobank i GBIF synonim. (2023-1-7)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)
Ripartites tricholoma (kosmatek strzępiastobrzegi)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych; na ziemi; sierpień-listopad.

wybrane okazy · selected collections

#6
ww.061129-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4214]
    Ripartites helomorphus (Fr.) P. Karst. · uwagi: wg IF to synonim R. tricholoma
    publikacje: Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2019a (as: ?R. helomorphus)

  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4216]
    Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst. · publikacje: Flisińska 2004, Lisiewska 2004, Kujawa i Kujawa 2008, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Kasprowicz i in. 2011, Ślusarczyk 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Ripartites tricholoma na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

178157 AD-18 156411 BE-59 123045 CA-98 217803 CC-15 268312 278173 353937 DA-80 117247 DE-54 227140 DE-55 309066 EE-84 51146 FG-22 175935 GC-01 230722 272856 GC-02 279348 GC-11 272370

 ID51146  Ripartites tricholoma; ok. 2.9 km E, Sukowski Las , Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2006.11.28; drzewostan jodłowo-sosnowy z domieszką topoli osiki; na igliwiu jodły i prawdopodobnie przy jej pniu 2 owocniki, młody i dojrzały; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/2.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68918 fot. 68919 fot. 68920 fot. 68921 fot. 68922

ID117247 Ripartites tricholoma; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.10.07; Las mieszany-świerk,sosna,dąb,brzoza,buk; na omszonym wypalenisku dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207471 fot. 207472

 ID123045  Ripartites tricholoma; Wrocław, Las Strachociński, południowa część, BE-59; 2008.11.08; las liściasty; ziemia 1 owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TP/28.02.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID156411  Ripartites tricholoma; 4 km na N od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.11.19; Calamagrostio-Quercetum; na ściółce gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 619 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307173

 ID175935  Ripartites tricholoma; między Tylawą, a Daliową (okolice miejscowości Stasiana, której na mapie brak), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.09.19; obrzeże lasu, nad strumieniem, jodła i leszczyna; pośród ostrężyn na ściółce (jodłowe igły?) 3 owocniki w grupie rozproszone; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377251 fot. 377252 fot. 377253 fot. 377254

ID178157 Ripartites tricholoma; Pewel Mała (Kiełbasków), pow. Żywiec, woj. śląskie; 2010.09.12; Las mieszany, w miejscu wzrostu grzybów dominowały modrzewie; W ściółce iglastej przerośniętej roślinami w pobliżu skarpy drogi Pojedynczo, 2 sztuki; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: Tak (zostanie wysłany na życzenie), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 383735 fot. 383736 fot. 383737

 ID217803  Ripartites tricholoma; Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2006.11.25; las sosna,buk,świerk,brzoza,dąb; wypalenisko kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/061125/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/532486.html
uwagi: fot. 578997

ID227140 Ripartites tricholoma; 300 m E od zabudowań wsi Kruplin-Barbarówka, gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2013.10.22; fragment lasu -mała, młoda dąbrowa z dębów czerwonych; na ziemi, w liściastej ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 45,56" N i 19st 14' 41,7" E

fot. 617473 fot. 617474 fot. 617475

 ID230722  Ripartites tricholoma; południowy skraj miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.10.17; nieużytki rolne z rzadka samoczynnie zalesione sosną; na ziemi, wśród starych traw dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/MG/131017/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636080fot. 636081

ID268312 Ripartites tricholoma; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.20; Młodnik dębowy. Brzeg wymokliska obsadzony świerkiem i olszą.; Z ziemi, w plątaninie kłączy i korzeni pokrzyw. Grupka 6 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Oznaczenie na podstawie fotografii - do potwierdzenia.
Dyskusja:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/786533.html

fot. 788370 fot. 788371

 ID272370  Ripartites tricholoma; około 1,5 km na S od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2015.11.05; las w średnim wieku, fragment zadrzewienia modrzewiowego, w pobliżu osamotnionego dębu; Na ściółce pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006017, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 806125fot. 806126

 ID272856  Ripartites tricholoma; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015.11.03; młody las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy; na ściólce pod modrzewiem pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005937, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 808325 fot. 808326

ID278173 Ripartites tricholoma; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.14; Pas zadrzewienia śródpolnego, (świerk, modrzew).; Na ziemi, w ściółce. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829652 fot. 829653 fot. 829654

 ID279348  Ripartites tricholoma; Puszcza Knyszyńska, około 6 km na E od Supraśli, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2015.12.27; fragment lasu o zadrzewieniu modrzewiowym; na ściółce jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005932, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 833547fot. 833548fot. 833549

ID309066 Ripartites tricholoma; 0,4 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.10.07; las mieszany -dęby, modrzewie i inne; na ściółce, gł. modrzewiowej rozproszona grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 6,5" N i 19st 22' 38,9" E

fot. 963370 fot. 963371 fot. 963372 fot. 963373
.
inne owocniki z 19 października
fot. 963374 fot. 963375 fot. 963376

ID353937 Ripartites tricholoma; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2021.11.28; Zabudowane siedlisko rolne - ogród przydomowy.; Ściółka pod świerkiem kłującym 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1302612 fot. 1302613 fot. 1302614

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji