grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina saxenii (Erichsen) M. Hauck et V. Wirth

kropniczka saksoaska
Bacidina Bacidina Bacidina BacidinaBacidinakropniczka biaława (Bacidina phacodes)kropniczka siarkowa (Bacidina sulphurella)