grzyby.pl

Leccinum piceinum Pilát et Dermek

koźlarz świerkowy
Krombholziella piceina (Pilát et Dermek) Šutara
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leccinum Leccinum Leccinum LeccinumLeccinumkoźlarz śnieżnobiały (Leccinum percandidum)koźlarz blady (Leccinum rotundifoliae)
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)
17.07.2008, Zubrzyca Górna, pow. nowotarski; copyright © by Joanna Gądek
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)
Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080717.1.jgadek - Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy); Zubrzyca Górna, pow. nowotarski
080717-1
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, pow. nowotarski/ #3
znalezisko 20080619.1.jgadek - Leccinum piceinum (koźlarz świerkowy); Słowacja
080619-1
leg. Joanna Gądek
/Słowacja/ #6