grzyby.pl

Tomentella punicea (Alb. et Schwein.) J. Schröt.

kutnerka brązoworóżowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellakutnerka czerwonawa (Tomentella lateritia)kutnerka podlaska (Tomentella stuposa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na drewnie olchy.W lasach, na drewnie olchy.