grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb.

kropnica wielobarwna
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica laurowa (Bacidia laurocerasi)kropnica nakrapiana (Bacidia pycnidiata)