grzyby.pl
jadalnydopuszczony do obrotu

Hydnum rufescens Pers.

kolczak rudawy
Hydnum repandum (kolczak obłączasty)
pod bukami; 06.08.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Hydnum rufescens (kolczak rudawy)
od góry do złudzenia przypomina kurkę (Cantharellus cibarius)
Hydnum rufescens (kolczak rudawy)
XL
spód kapelusza z kolczastym hymenoforem
Hydnum rufescens (kolczak rudawy)
XL
kolczasty hymenofor
cechy diagnostyczne w kluczu:Hydnum (kolczak)kl 6

owocnik

Hydnum rufescens (kolczak rudawy)
kolczasty hymenofor (fragment)
Kapelusz nasycony pomarańczowy, jasnordzawy do czerwonawego; nieduży, średnicy 30 – 80 mm; początkowo wypukły, potem spłaszczony, z wiekiem nierówny; powierzchnia sucha, gładka, młoda zamszowata, z wiekiem także łuseczkowata; brzeg z wiekiem pofałdowana lub płatowaty.

Trzon centralny; kremowy lub jasnopomarańczowy; równogruby, dość cienki (do 10 mm średnicy) i długi zwykle jego długość wyraźnie przekracza średnicę kapelusza, wyraźnie odgraniczony od kapelusza - kolce nie zbiegają na trzon.

Hymenofor kolczasty, nie zbiegające na trzon; kolce jasnopomarańczowe, szydlaste, poszarpane lub ucięte.

Miąższ białawy do jasnopomarańczowego; kruchy; smak łagodny, u starszych egzemplarzy gorzkawy; zapach przyjemny.

Pileus orange, light-rusty to redish; no big, 30 – 80 mm broad; at first convex, then plane, in age uneven; surface dry, smooth, young velutinous, in age squamulose; margin undulate, lobed.

Stipe central; cream or ligh orange colour; cylindrical quite slender (up to 10 mm in diameter) and relatively long - usually 2 times as long as cap diameter, clearly separated from pileus - spines are not decurrent.

Hymenophore with spines or flatened teeths, not decurrent; teeths light-orange.

Flesh whitish to light orange; brittle; taste mild, in older sporocarps biterlish; odour pleasant.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste lub szeroko jajowate, gładkie, bezbarwne; 6.5 – 9 × 5.5 – 7 µm [104].

Spore print white. Spores slobose or wide-oval, smooth, hyaline, 6.5 – 9 × 5.5 – 7 µm [104].

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w dużych grupach, rzadziej pojedynczo, od lipca do października, na ziemi, w lasach liściastych i w iglastych, preferuje gleby kwaśne - np. w buczynach lub świerczynach.

Very common. Summer-fall, gregarious, rarely solitary, on soil, in decidious and coniferous forests, prefere acid soils.

wartość

Jadalny. Starsze owocniki lepiej odrzucać bo są gorzkawe.

Edible, older fruitbodies are slightly bitter.
Barwa kapelusza i jego faktura do złudzenia mogą przypominać pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius), tym łatwiej dać się zwieść, że czasami wyrastają obok siebie. Dopiero kolce pod kapeluszem rozwiewają złudzenie.

Obecnie wyróżniania się kilka drobnych gatunków kolczakD (Hydnum) - szczegóły sprawdź na stronie rodzaju. Podobny kolczak obłączasty (Hydnum repandum) ma jaśniejszy kapelusz, krępy trzon, stopniowo przechodzący w kapelusz, kolce zbiegają na trzon.

Hydnum albidum odróżnia się tymi samymi cechami co kolczak obłączasty (Hydnum repandum) tyle że jest jeszcze jaśniejszy, białawy i ma mniejsze zarodniki.

Hydnum ellipsosporum to niedawno (2004 r.) opisany gatunek, identyczny makroskopowo z kolczak rudawy (Hydnum rufescens) a różniący się wydłużonymi, elipsoidalnymi zarodnikami.

When looked from above it looks almost the same as pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius), they even sometimes grows close together. There are few simillar kolczak (Hydnum) species eg. common kolczak rudawy (Hydnum rufescens)- see genus page for details.