grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Bovista limosa Rostr.

kurzawka oścista
Bovistella echinella (Pat.) Lloyd ss. auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy makroskopowe

Owocnik mały, 5 – 10 (15) mm średnicy, nie zagłębiony w podłożu, ze sznurem grzybni.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium)

space

Gleba niedojrzała oliwkowobrązowa, w miarę dojrzewania do umbrowobrązowej. Podglebia brak.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kuliste, drobno brodawkowane, punktowane, prawie gładkie, 4.5 - 5.5 µm średnicy; z długą, prostą sterygmą, zaokrągloną na końcu, 5 – 10 µm.

space

występowanie

Rzadka. Od lata do jesieni, na suchych, kserotermicznych stanowiskach, preferuje wapienne, wśród traw i mchów, na gołej ziemi.