cechy makroskopowe

Owocnik mały, 5-10(15) mm średnicy, nie zagłębiony w podłożu, ze sznurem grzybni.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium)

space

Gleba niedojrzała oliwkowobrązowa, w miarę dojrzewania do umbrowobrązowej. Podglebia brak.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kuliste, drobno brodawkowane, punktowane, prawie gładkie, 4.5 - 5.5 µm średnicy; z długą, prostą sterygmą, zaokrągloną na końcu, 5-10 µm.

space

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Rzadka. Od lata do jesieni, na suchych, kserotermicznych stanowiskach, preferuje wapienne, wśród traw i mchów, na gołej ziemi.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.54 [14]
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.332 [110]
  • Kreisel, H., 1964 — Schlüssel für die europäischen Bovista-Arten. [115]
  • Poumarat, S., 2001 — Cle des Gasteromycetes epiges d'Europe. p.54 [117]
  • Mornand, J., 1990 — Les Gasteromycetes de France (6 Ä Lycoperdales). [116]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Bovista limosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 353592

ID353592 Bovista limosa; Dolina Krzekny, 0,5 km na S od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.11.11; zarastająca żwirownia; na piaskach gliniastych w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1298521.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji