grzyby.pl

Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst.

kolczakówka pomarańczowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.27 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W lasach iglastych, zwłaszcza górskich; na ziemi; lipiec-październik. W lasach iglastych, zwłaszcza górskich; na ziemi; lipiec-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony