grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Bovista tomentosa (Vittad.) De Toni

kurzawka omszona
Bovista Bovista Bovista BovistaBovistakurzawka polna (Bovista graveolens)kurzawka barwna (Bovista colorata)

cechy charakterystyczne

owocnik bez wyraźnego sznura grzybni; osłona wewnętrzna brązowa, z czarnym nalotem; częściowo zagłębione w glebie

space

zarodniki ze sterygmami, owalne

space