grzyby.pl

Tomentella stuposa (Link) Stalpers

kutnerka podlaska
Tomentella bresadolae (Brinkmann) Höhn. et Litsch. · Tomentella ruttneri Litsch.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellakutnerka brązoworóżowa (Tomentella punicea)kutnerka gliniasta (Tomentella subtestacea)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na gałęziach; latem.Na gałęziach; latem.