grzyby.pl
jadalny

Hygrocybe virginea (Wulfen: Fries) P.D. Orton & Watling

wilgotnica śnieżna, kopułek śnieżny
Hygrophorus niveus (Scop.) Fr. · Hygrophorus virgineus (Wulf.: Fr.) Fr. · Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Kumm. · Camarophyllus niveus (Scop.) Wuensche · Hygrocybe nivea (Scop.) Murrill
Camarophyllus niveus
w trawie; 31.10.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Camarophyllus niveus
w trawie; 31.10.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Camarophyllus niveus
w grupach na porośniętej trawa i ziołami skarpie wału przeciwpowodziowego
Camarophyllus niveus
w grupach na porośniętej trawa i ziołami skarpie wału przeciwpowodziowego

owocnik

Camarophyllus niveus
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny bladożółtawy do wodnistobiałego i prześwitujący, nieco lepki, suchy śnieżnobiały, nieprześwitujący, z wiekiem w centrum kapelusza z ochrowymi przebarwieniami; 20 – 40 (50) mm średnicy, prawie skórzasty, półkulisty, wypukły, potem płaski i nieco w centrum zapadnięty.

space

Trzon biały, czasem z różowym nalotem; 15 – 40 (50) x 3 – 5 mm, równogruby, czasami ku podstawie zwężony i często spłaszczony; początkowo pełny, potem pusty; powierzchnia nie lepka, gładka lub z nalotem.

space

Pileus hygrophanous, moist pale yellowish to watery-white and transparent, slightly viscid, dry snow-white, untransparent, in age the centre of the cap with ochraceous discolorations; 20 – 40 (50) mm in diameter, near membranous, hemispherical, convex, later plane and slightly centrally depressed.

space

Stipe white, sometimes with a pink pruina; 15 – 40 (50) x 3 – 5 mm, equal, sometimes tapered at the base and often flattened; initially solid, later hollow; surface not viscid, smooth or pruinose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 8 – 10 x 5 – 7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 8 – 10 x 5 – 7 µm.

występowanie

Często od końca września do listopada na wilgotnych łąkach i pastwiskach, zarośniętych trawą drogach leśnych.

Common. Fall, gregarious in grass on wet meadows, pastures, roadsides.

wartość

Jadalny. Jednak zbyt drobny aby miało to sens.

Edible, but too small to consider.