grzyby.pl

Hydnellum geogenium (Fr.) Banker

kolczakówka zielonożółta
Calodon sulphureus (Kalchbr.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnellum Hydnellum Hydnellum HydnellumHydnellumkolczakówka kasztanowata (Hydnellum ferrugineum)kolczakówka piekąca (Hydnellum peckii)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID201175 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179891 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID201175 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179891 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.30 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID179891 (© autora fot.)
W górskich świerczynach i lasach bukowo-jodłowych.W górskich świerczynach i lasach bukowo-jodłowych.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony