grzyby.pl

Ramaria formosa (Pers.) Quél.

koralówka strojna
Corallium formosum (Pers.) G. Hahn [gł. w MB (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariakoralówka złocista (Ramaria aurea)koralówka wysmukła (Ramaria gracilis)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253933 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253597 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253597 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253599 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na ściółce w lasach, najczęściej pod bukami; lipiec-listopad.Na ściółce w lasach, najczęściej pod bukami; lipiec-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem