grzyby.pl

Tomentella fusca (Pers.) J. Schröt.

kutnerka rdzawa
Tomentella ferruginea (Pers.) Pat. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellakutnerka skorupiasta (Tomentella crustacea)kutnerka ciemna (Tomentella fuscella)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na starych pniach i pniakach, na opadłych gałęziach, także ma mchach; czerwiec-listopad.W lasach, na starych pniach i pniakach, na opadłych gałęziach, także ma mchach; czerwiec-listopad.